Advies aan Wiebes: ‘Verhoog SDE+-subsidie’

Advies aan minister Wiebes: ‘Verhoog SDE+-subsidie’

Ruim zesduizend projecten voor zonne-energie op daken dreigen niet door te gaan doordat de subsidiepot leeg is. Advies aan Wiebes: ‘Verhoog SDE+-subsidie’.

Het risico op een boete van de Europese Commissie kan worden voorkomen of beperkt

Dit brengt het behalen van de klimaatdoelen voor dit jaar -14% hernieuwbare energie en 25% CO2-emissie-reductie- in gevaar. Daarom roept een brede coalitie van onder meer Techniek Nederland, Holland Solar, FME, VNG, Urgenda en de milieuorganisaties in een brief minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat op om het budget voor SDE+-subsidie te verhogen en de projecten alsnog te honoreren.

Dit levert naar schatting dit jaar nog een halve Mton CO2-reductie en 1,5 TWh extra duurzame energie op.

SDE+-subsidie

De coalitie wijst erop dat het geld voor de verhoging van de SDE+-subsidie al beschikbaar is via de Opslag Duurzame Energie. Door de zesduizend projecten uit te voeren, is de kans groot dat ons land alsnog het klimaatdoel voor dit jaar behaalt en daarmee het risico op een boete van de Europese Commissie kan voorkomen of beperken.

Volgens Europese afspraken over de opwekking van duurzame energie moet dit jaar minimaal veertien procent uit een duurzame bron komen.

Uitvoering

Volgens de coalitie is er een breed draagvlak bij ondernemers, gemeenten en maatschappelijke organisaties voor uitvoering van de projecten.

Belangrijk voordeel is dat installateurs nieuwe zonne-energieprojecten snel kunnen realiseren waardoor ze dit jaar nog bijdragen aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen.

Verruim mogelijkheden

De ondertekenaars van de brief roepen minister Wiebes en de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat op de mogelijkheden voor subsidiëring van zonne-energie op daken de komende jaren te verruimen en daarmee de energietransitie extra vaart te geven. Zij willen daarover op korte termijn een gesprek met minister Wiebes.

Behalve Techniek Nederland, Holland Solar, FME, VNG, Urgenda en de milieuorganisaties hebben ook NVDE, gemeente Amsterdam, gemeente Utrecht, Gemeente Den Haag, Gemeente Rotterdam, Energie Samen en MVO-Nederland de brief aan minister ondertekend.

Advies aan Wiebes

Meer info en Download brief aan minister Wiebes

Advertisment ad adsense adlogger