Akkoord nieuwe cao Bouw & Infra

Akkoord nieuwe cao Bouw & Infra

Het algemeen bestuur van Bouwend Nederland heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor de cao Bouw & Infra. Ook de AFNL, de Vereniging van Waterbouwers, NVB en – namens de werknemers – FNV en CNV hebben zich positief uitgesproken over het resultaat, zo bericht Bouwend Nederland.

Cao-partijen hebben zich ingezet om de afspraken uit het onderhandelingsresultaat zo snel mogelijk te verwerken in de cao-tekst. Die tekst is nodig om de cao algemeen verbindend te verklaren (avv).

Samengevat is men overeengekomen:


• Per 1 juli 2017 stijgen de lonen met 1% en per 1 januari 2018 volgt er nog een verhoging van 0,75%.
• Invloed van de werkgever neemt toe op de precieze besteding van het persoonlijke budget voor duurzame inzetbaarheid.
• Ketenbepaling voor seizoensarbeid gaat van 6 naar 3 maanden. Deze aanpassing geldt alleen voor functies die nog door de cao-partijen bepaald zullen worden.
• BBL-salarissen worden verlaagd voor de 3-jarige BBL.
• Vergoeding voor de aanvullende ziektekostenverzekering gaat in twee stappen van 12,50 naar 17,50 euro.
• Opzegtermijnen voor bouwplaatsmedewerkers zijn na twee jaar gelijk aan de wettelijke termijn, zoals dat al het geval is bij uta-werknemers.
• Melding over de inzet van spaaruren (art. 28) wordt 7 dagen in plaats van 14 dagen. De toeslag komt te vervallen.
• Melding over de inzet roosters art 23 lid 9 onderdeel c wordt 14 dagen in plaats van 28 dagen.
• ZZP-bepaling zal worden aangepast aan de politieke actualiteit.
• Er komt een onderzoek naar hindernissen in de cao (met name naar arbeidstijden).
• Cao-partijen gaan weer met elkaar in overleg als de politiek duidelijkheid geeft over langer doorwerken en het eventueel verhogen van de AOW-leeftijd.
• Voor werknemers die deelnemen aan het tijdspaarfonds wordt het saldo verlofdagen één keer per jaar automatisch uitbetaald.


Tijdens de verschillende ledenbijeenkomsten zal het onderhandelingsresultaat door bestuursleden en medewerkers van http://www.bouwendnederland.nl/ worden toegelicht, zo bericht men.

Advertisment ad adsense adlogger