Amsterdamse Warmtemotor – 110.000 woningen versneld van het gas af

De Amsterdamse woningcorporaties, warmtebedrijven Vattenfall en Westpoort Warmte en de gemeente Amsterdam hebben de handen ineengeslagen om de komende jaren duizenden woningen sneller aardgasvrij te maken.

De Amsterdamse Warmtemotor krijgt vijftig miljoen euro subsidie

Het gaat om woningen die maximaal tweehonderd meter van het bestaande warmtenet af liggen. De twee warmtebedrijven breiden het Amsterdamse warmtenet op deze manier flink uit, waardoor deze buurten straks tot wel zestig procent minder CO₂ uitstoten.

Sneller aansluiten

De eerste vierduizend woningen die aangesloten gaan worden, bevinden zich in Zuidoost en in Nieuw-West. De gemeente subsidieert deze samenwerking, die de Amsterdamse Warmtemotor wordt genoemd, met vijftig miljoen euro. Hiermee ondersteunt de gemeente het sneller aansluiten van in totaal tienduizend woningen.

Voor de Transitievisie Warmte van de gemeente Amsterdam is per buurt uitgebreid onderzoek gedaan naar de betaalbaarheid en duurzaamheid van alternatieven voor aardgas. Voor een groot deel van de stad komen warmtenetten hier het beste uit. Aansluiten op de warmtenetten zorgt in deze buurten voor een grote CO₂-reductie, waarmee een belangrijke stap in het halen van de klimaatdoelen kan worden gezet.

Afspraken

In de overeenkomst die gemeente, corporaties en warmtebedrijven hebben getekend, staan afspraken over het aansluiten van ongeveer 110.000 woningen. Dat zijn woningen die op minder dan 200 meter van het warmtenet liggen.

(Lees verder onder de afbeelding.)

In gesprek

De meest kansrijke buurten om te starten zijn de Confuciusbuurt en Wildemanbuurt in Nieuw-West en de buurten Hakfort/Huigenbos en K-buurt Midden in Zuidoost. In drie van de vier buurten zijn betrokken partijen al in gesprek over hoe de buurt aardgasvrij kan worden. Pas als er voldoende draagvlak is onder bewoners kunnen de woningen worden aangesloten op het warmtenet.

In de vier genoemde wijken staan vooral corporatiewoningen. Daarom zijn er ook gesprekken met de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels. In die gesprekken komen de gevolgen voor de huurders bij de overgang naar een warmtenet en de inspraakmogelijkheden uitgebreid aan bod.

De woningtypen in de wijken zijn heel divers. Hierdoor is het mogelijk om de nieuwe werkwijze te testen en te leren om in andere buurten in de nabijheid van het warmtenet op te schalen en te versnellen.

Isoleren

Om bewoners van (oudere) woningen in de buurten van de Warmtemotor ook energiebesparing en comfortverhoging te bieden, ontwikkelt de gemeente een financiële regeling waarop corporaties en particuliere eigenaren een beroep kunnen doen. Met deze regeling kunnen corporaties en eigenaren snel eenvoudige energiebesparende en comfort verhogende maatregelen nemen in woningen waar op korte termijn geen renovatie gepland staat.

Het gaat om maatregelen die de tocht in het huis verminderen en de verwarming beter laten werken. Corporaties kunnen er vanaf het voorjaar 2022 mee aan de slag. Ze voeren dit soort verbeteringen ook uit voordat woningen worden aangesloten op het warmtenet.

Verduurzaming warmtenet

Amsterdam heeft de ambitie om in 2040 aardgasvrij te zijn en om alleen nog maar schone energie te gebruiken. De corporaties hebben de laatste jaren daarom veel geïnvesteerd in verduurzaming door woningverbetering. Dat gaat de komende jaren door.

Meer informatie: Gemeente Amsterdam

Foto’s: Kick Smeets

Advertisment ad adsense adlogger