Lente-akkoord 2.0 zoekt koplopers circulaire bouwsector

Lente-akkoord 2.0 zoekt koplopers circulaire bouwsector

Een transitie naar een circulaire bouwsector, dat willen Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, WoningbouwersNL en IVBN. Daarom starten zij in 2022 in nauwe samenwerking met BZK het Lente-akkoord 2.0 Circulair Industrieel Bouwen.

In 2050 moet Nederland een volledig circulaire economie hebben. De eerste mijlpaal, vijftig procent circulair in 2030, nadert met rasse schreden. Dit vraagt in de bouw om kennisdeling en -ontwikkeling en om optimale afstemming tussen professionele opdrachtgevers en overheden. Lente-akkoord 2.0 nodigt ambitieuze vastgoedprofessionals uit om hierbij een koplopersrol te vervullen.

Woningbouwprojecten

De komende jaren willen de brancheverenigingen met een groep koplopers aansprekende woningbouwprojecten starten die circulair, schaalbaar, herhaalbaar en (op termijn) betaalbaar zijn. De ervaringen die met deze pilots worden opgedaan, worden gedeeld met de leden van de brancheverenigingen, met de bouwbedrijven en betrokken overheden.

De partijen doen gezamenlijk praktijkonderzoek en gaan in gesprek met lokale en landelijke overheden. Ook wordt het perspectief van de professionele opdrachtgever ingebracht bij andere programma’s, waaronder de City Deal Circulair Conceptueel Bouwen en het Transitieteam Circulaire Bouw Economie. Zo zorgt het Lente-Akkoord ervoor dat overheden en marktpartijen zich aan elkaar kunnen optrekken in de overgang naar grootschalig circulair bouwen.

Lees ook: Download RVO-publicatie over circulaire gebouwen

Doe mee

Als koploper heb je een streepje voor. Je hebt als eerste toegang tot alle informatie en bijeenkomsten die het Lente-akkoord 2.0 organiseert. Daarnaast kun je sparren met andere koplopers. Jouw circulaire project wordt nauwgezet gevolgd en krijgt volop aandacht tijdens bijeenkomsten en in de media.

Je bent mede-opdrachtgever richting adviseurs en kennisinstellingen om de vraagstukken die zich in jouw project en die van collega-opdrachtgevers voordoen, tot een oplossing te laten brengen.

Daarnaast heb je als koploper binnen het programma de kans om met Rijk en gemeenten het gesprek aan te gaan over procesversnelling, regelgeving of stapeling van ambities. Op die manier kun je als koploper jouw impact op de duurzaamheidstransitie vergroten.

(Lees verder onder de afbeelding.)

Meld je aan

Voel je je aangesproken en heb je zin om mee te lopen in de voorhoede van de transitie naar een circulaire bouw? Meld je aan. Binnen het Lente-akkoord 2.0 is ruimte voor 40 koplopers.

Neem contact op met programmabegeleider Sander Woertman: s.woertman@neprom.nl, onder vermelding van ‘interesse deelname Koplopers Lente-akkoord 2.0’. Meer informatie: Lente-Akkoord

Foto’s: Kick Smeets

Advertisment ad adsense adlogger