Bedrijfstakverslag: Werken in de Bouw & Infra moet veiliger

Bedrijfstakverslag 2021 - Werken in de Bouw & Infra moet veiliger en gezonder

Iedereen in de Bouw & Infra gezond en met plezier met pensioen? Dan moeten we nog veiliger en gezonder werken. Geen eenvoudige opgave met de oplopende werkdruk en blootstelling aan gevaarlijke stoffen. De kansen die ontwikkelingen bieden voor de sector zijn gepubliceerd in het Bedrijfstakverslag 2021.

“40 procent van de bouwplaatsmedewerkers beweegt te weinig”

Eén van de bevindingen uit het Bedrijfstakverslag 2021 van Volandis is dat meer dan de helft van de medewerkers in de bouw- en infrasector onveilige situaties ervaart. Toch denken diezelfde medewerkers dat er geen extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn.

Verder hebben rokende medewerkers die blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen, drie keer zo vaak luchtwegklachten. Daarnaast beweegt veertig procent van de bouwplaatsmedewerkers te weinig intensief, terwijl ze lichamelijk zwaar werk uitvoeren. Twee derde is ook nog eens te zwaar. Met als gevolg een groot risico op chronische aandoeningen en arbeidsongeschiktheid.

Positieve ontwikkelingen

Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen. Medewerkers willen met hun ontwikkeling aan de slag, mits het doel helder is. Met een digitaal skillspaspoort kunnen medewerkers niet alleen kennis, maar ook ervaring inzichtelijk
maken. De sector werkt aan een pilot voor een passende tool waarmee medewerkers zelf aan de slag kunnen.

Ondanks de oplopende werkdruk is er op stressbeleving ook goed nieuws: coachend leiderschap heeft een positieve invloed op de stressbeleving. Het geven van waardering en erkenning en het vermogen om conflicten op te lossen, draagt bij aan een kortere verzuimperiode.

Passende maatregelen

De cao-partijen in de Bouw & Infra volgen de ontwikkelingen op de voet en komen waar mogelijk met passende maatregelen. Zo is er voor de oudste leeftijdscategorie medewerkers de zwaarwerkregeling.

Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van preventiezorg, zoals het deelnemen aan de DIA/PAGO of kosteloos gebruikmaken
van voorzieningen als leefstijl- en stresscoaching.

Met het Bedrijfstakverslag 2021 geeft Volandis een stand van zaken weer op het brede terrein van duurzame inzetbaarheid in de bedrijfstak Bouw & Infra.

Download het Volandis Bedrijfstakverslag 2021 samenvatting

Advertisment ad adsense adlogger