Betere regeling ketenaansprakelijkheid lonen

Betere regeling ketenaansprakelijkheid lonen

“Bouwend Nederland blijft lobbyen voor betere regeling Ketenaansprakelijkheid lonen”, zo bericht Jørgen Hulsmans van Bouwend Nederland. Sinds minister Asscher eind november 2013 aankondigde te zullen komen met een aansprakelijkheid voor de betaling van het correcte loon, heeft Bouwend Nederland zich sceptisch opgesteld. Dat zou namelijk betekenen dat iedere werkgever in de keten (onder voorwaarden) aansprakelijk kan worden gesteld wanneer een werknemer verderop in die keten geen of onvoldoende loon heeft ontvangen van zijn eigen werkgever.

“Het doel van deze maatregel onderschrijven wij volledig: het aanpakken van schijnconstructies die oneerlijke concurrentie veroorzaken. Met het middel dat de minister hiervoor wil inzetten zijn wij het echter niet eens”, aldus Hulsmans.
Bouwend Nederland denkt dat hiermee ‘de echte boeven’ niet worden aangepakt, omdat die in veel gevallen failliet of onvindbaar zullen zijn, waardoor de veelal bonafide bedrijven in de keten aansprakelijk kunnen worden gesteld. Bovendien brengt het ongewenste administratieve rompslomp met zich mee en omvat het ook concurrentiegevoeligheden wanneer inzicht in betaalde lonen (via loonstroken) door bedrijven moet worden uitgewisseld. Dat alles maakt dat het middel zijn doel dus voorbij schiet.
In de afgelopen periode heeft Bouwend Nederland over dit onderwerp de alarmbel geluid bij alle betrokken stakeholders. In onze gesprekken met het ministerie van SZW, maar ook in de contacten die wij met Tweede Kamerleden hebben gehad, is onze boodschap steeds geweest dat we een ketenaansprakelijkheid, zoals de minister die voor ogen heeft – niet willen en ook niet moeten willen. Dat is ook steeds onze inzet geweest in de vergaderingen en bijeenkomsten van de werkgeverskoepels VNO-NCW en MKB NL.
De tekst van het wetsvoorstel Wet Aanpak Schijnconstructies, waarvan de ketenaansprakelijkheid voor lonen onderdeel uitmaakt, ligt op dit moment voor advies bij de Raad van State. Als de wet niet op een aantal belangrijk punten wordt aangepast, zal Bouwend Nederland zich tot aan de indiening bij de Eerste Kamer blijven verzetten tegen de ketenaansprakelijkheid voor lonen. Het belangrijkste element van zo’n aanpassing is dat er voor een bedrijf in de keten een vorm van vrijwaring moet komen, wanneer het aan objectieve en realistische criteria heeft voldaan.

Bouwend Nederland kraakt plannen AsscherBron: NPO Radio 1

Advertisment ad adsense adlogger