Betonketen verduurzamen door geopolymeerbeton

Betonketen verduurzamen door geoploymeerbeton

De productie van beton zorgt voor een zeer grote CO2 uitstoot. Een manier van productie van beton waarbij minder CO2 wordt uitgestoten kan zeer goede gevolgen voor het milieu hebben. Door het verwerken van situ in geopolymeerbeton komt er veel minder CO2 vrij dan bij traditionele betonmortels. Hier wordt aan gewerkt door Van Hattum en Blankevoort, ENCI en Mebin. De 3 bedrijven zijn betrokken bij het doel de betonketen energiezuiniger te maken. Zij nemen alle drie deel in het MVO Netwerk Beton.

Bij beton, dat nu nog voornamelijk bestaat uit portlandcementklinker, met voornaamste grondstof kalksteen komt tijdens de productie veel CO2 vrij. Er is daarom een praktijkproef met geoplymeerbeton. Dit beton bevat niet het traditionele cement, maar een bindmiddel dat is samengesteld uit industriële reststoffen die moeten reageren met sterk alkalische activatoren. Voor deze proefstelling is al voorbereidend werk gedaan. Dit werk werd in laboratorium (HeidelbergCement) in Duistland gedaan.

Uitdagingen

Er is al enige ervaring opgedaan met geopolymeerbeton. Zo zijn er al rioolbuizen en verhardingssystemen gemaakt van geopolymeerbeton. Echter, voor het daadwerkelijke gebruik van geopolymeerbeton zijn er nog een hoop obstakels te overwinnen. Het gaan dan om de vervaardiging van geopolymeerbetonspecie in een betoncentrale, het vervoer van de geopolymeerbetonspecie met een truckmixer en de verwerking van de geopolymeerbetonspecie op de bouwplaats. Doordat de verwerkingstijd niet te sturen is met de traditionele betonhulpstoffen, is dit complex.

Proef

Om het geopolymeerbeton te testen worden er op de bouwplaats L-vormige elementen gestort, verdicht en afgewerkt. Deze worden blootgesteld aan de weersinvloeden voor een aantal jaren. Ook andere proefstukken worden vervaardigd en uitgebreid visueel getest. Daarnaast worden ze uitgebreid onderzocht op uiteenlopende mechanische- en duurzaamheidsaspecten.

Advertisment ad adsense adlogger