BNA: meer werk architecten door transformatie en nieuwbouw

BNA meer werk architecten door transformatie en nieuwbouw

Uit de BNA Conjunctuurmeting over het eerste kwartaal van 2018, blijkt dat de gemiddelde werkvoorraad van architectenbureaus is gestegen van 4,6 tot 5,4 maanden. Opmerkelijk is dat de omvang van de werkvoorraad sterk afhangt van de grootte van het bureau.

“Werkvoorraad architecten stijgt door transformaties en groeimarkt nieuwbouw”, aldus BNA directeur.

Toename

“Voor heel 2018 verwacht 56 procent van de bureaus een toename van het aantal opdrachten. Transformatie en nieuwbouw zorgen voor meer werk en ook de kantorenmarkt begint langzaam weer actief te worden”, aldus Fred Schoorl BNA-directeur.

Groeimarkt

Grotere bureaus hebben een werkvoorraad van bijna 9 maanden, de kleine van 4,3 maanden. Uit onderzoek blijkt dat zelfs 82 procent van de bureaus spreekt van een normale of goede werkvoorraad. Te zien is dat de nieuwbouw van woningen een groeimarkt blijft. Bijna 58% verwacht hiermee de werkvoorraad te laten groeien.

Personeel

Ook zal volgens de architectenbureaus het honorarium naar verwachting wat hoger uitpakken. Maar, zo blijkt, vooral de zoektocht naar goede gekwalificeerde medewerkers is het grootste knelpunt.

Meer werk architecten door transformatie en nieuwbouw

Nieuwbouw en transformatie

Particulieren en bedrijven hebben de markt de afgelopen jaren weer op gang gebracht. Maar uit onderzoekt blijkt dat andere opdrachtgevers volgen: projectontwikkelaars en aannemers zijn weer nadrukkelijk in beeld.

Ook is er reactie te zien op de versnelde doorvoering van de energietransitie: bureaus verwachten een duidelijke toename in opdrachten betreft transformatie en renovatie, hergebruik en herontwikkeling en verbetering en verduurzaming van huizen en gebouwen.

Meer werk architecten door transformatie en nieuwbouw

BNA Conjuctuurmeting

Twee keer per jaar peilt de BNA de conjunctuur bij de leden. Om de vooruitzichten van bureaus in kaart de brengen wordt een gestandaardiseerde vragenlijst gebruikt over productiebelemmeringen, werkvoorraad, aantal nieuwe opdrachten, omzet, honorarium, aantal medewerkers, type opdrachten, opdrachtgevers en marktsectoren.

Over

Bijna 1200 architectenbureaus zijn verenigd in de BNA, Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus.

Beeld infographics: BNA

Advertisment ad adsense adlogger