Ontwerp NEN branddoorslag en brandoverslag gepubliceerd

Ontwerp NEN branddoorslag en brandoverslag gepubliceerd

Normontwerp NPR 6668 en NEN 6068 zijn in lijn met elkaar gepubliceerd en staan open voor commentaar van belanghebbende partijen. De bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten.

“Naar aanleiding van de brand in de Londense Grenfell Tower, blijkt dat er behoefte is aan nadere toelichting op de achtergronden waarop de berekeningsmethodiek branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten gebaseerd is”

Achtergrond branddoorslag en brandoverslag

Na het verschijnen van het rapport van de Adviescommissie Toepassing en Gelijkwaardigheid Bouwvoorschriften, op 30 maart 2020 (naar aanleiding van de brand in de Londense Grenfell Tower), blijkt dat er behoefte is aan nadere toelichting op de globale achtergronden waarop de berekeningsmethodiek van NEN 6068 is gebaseerd.

Ook is er behoefte aan meer inzicht in de factoren die van invloed zijn op berekeningen met betrekking op het risico op brandoverslag. Hiermee kan de gebruiker daar in de ontwerpfase rekening mee houden. Ontw. NPR 6668 voorziet in deze behoefte.

Rekentool branddoorslag en brandoverslag

De rekenmethode voor brandoverslag conform NEN 6068 is een ingewikkelde methode die relatief veel tijd vergt. Voor simpele gebouwen is daarom een vereenvoudigde methode opgesteld. Deze is voor praktische toepassing uitgewerkt in een rekentool die bij deze NPR wordt geleverd. Op de NEN-website vindt u de rekentool en de instructie hierbij.

Commentaar

Belanghebbende partijen kunnen tot 1 november 2023 online commentaar op dit ontwerp indienen.

Over

In Nederland is NEN al ruim 100 jaar centrum van normalisatie. Men helpt bedrijven en andere partijen om onderling heldere en toepasbare afspraken te maken. Daarnaast NEN vertegenwoordigt ook Nederlandse bedrijven en partijen om samen met centra in andere landen afspraken te maken op Europees en ook op internationaal niveau.

Ontwerp NEN 6068 en NPR 6668 branddoorslag en brandoverslag is gepubliceerd en staat open voor commentaar. Lees ook: Normontwerp brandveiligheid parkeergarages en Brandwerende details woningbouw gepubliceerd.

Advertisment ad adsense adlogger