Cadzand-Maritiem van start

Cadzand Maritiem

Waterschap Scheldestromen, gemeente Sluis en Yacht@Cadzand-Bad B.V. hebben de kustversterking in combinatie met de aanleg van de jachthaven en de verbetering van de openbare ruimte in Cadzand-Bad gegund aan de aannemerscombinatie BAM en Martens en Van Oord, die het werk gaan uitvoeren onder de naam Combinatie Cadzand-Bad. De voorbereidingen zijn begonnen, de bouw van Cadzand-Maritiem start in oktober.

 

De Combinatie Cadzand-Bad is verantwoordelijk voor het verder uitwerken van het ontwerp van het project en de uitvoering. Naast de prijs was ook de kwaliteit belangrijk bij de keuze voor een aannemer. Vijf aannemers leverden een plan van aanpak in, waarbij ze beoordeeld werden op onder andere de planning, organisatie, risico’s en zaken die voor de omgeving belangrijk zijn: de bereikbaarheid van Cadzand-Bad en het zo veel mogelijk voorkomen van verkeershinder en hinder voor de omgeving. De Combinatie Cadzand-Bad leverde de zogeheten Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) in en voert het werk uit. De aannemerscombinatie is gestart met de voorbereidende werkzaamheden en het definitieve ontwerp.

 

Kustversterkingswerken

Cadzand-Bad is één van de vijf deeltrajecten van de Zwakke Schakel West-Zeeuws-Vlaanderen. Dat wil zeggen dat een deel van de kust daar niet sterk genoeg is om een superstorm te weerstaan. Daarom wordt circa 1 kilometer kust, van strandpaviljoen De Piraat tot strandpaviljoen De Strandloper, versterkt. Eerder zijn de andere deeltrajecten versterkt en Waterdunen is momenteel in uitvoering. Waterschap Scheldestromen versterkt de kust bij Cadzand-Bad door een nieuw duin aan te leggen voor de bestaande dijk. De huidige strekdammen aan weerszijden van het uitwateringsgemaal worden langer, hoger en steviger. De westelijke strekdam wordt verplaatst in westelijke richting waardoor meer ruimte ontstaat tussen de dammen.

 

Combinatie

Waterschap Scheldestromen (initiatiefnemer kustversterking), gemeente Sluis (initiatiefnemer verbetering openbare ruimte) en Yacht@Cadzand-Bad BV (initiatiefnemer jachthaven) werken samen onder de naam ‘CADZAND-Maritiem’ om de kustversterkingswerken, de aanleg van de jachthaven en de ontwikkeling van de openbare ruimte als één project te realiseren. Het waterschap is de trekkende partij. De samenwerking met de aannemerscombinatie werd op symbolische wijze onderstreept door dijkgraaf Toine Poppelaars, burgemeester Annemiek Jetten, voorzitter Raad van Commissarissen Yacht@Cadzand-Bad B.V. Philippe Muylle, Regio Directeur BAM Kees van Eijk en Algemeen Directeur Martens en Van Oord Teus van Oord.

Advertisment ad adsense adlogger