Huisvesting VWS/RIVM en CBG aan StruktonHurks?

Huisvesting RIVM en CBG

De Rijksgebouwendienst heeft het voornemen om het consortium StruktonHurks, bestaande uit Strukton, Hurks en Heijmans, aan te wijzen als geselecteerde Inschrijver voor het project Nieuwe Huisvesting RIVM en CBG. Dit komt voort uit de aanbestedingsprocedure die in 2012 is gestart.

Het gaat om nieuwe flexibele, duurzame en energiezuinige huisvesting voor twee gerenommeerde kennisinstituten; het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Beide instituten zijn onderdeel van het Ministerie van VWS. Het pand wordt gebouwd in de periode van 2015 tot en met 2018 op de locatie van het huidige Wentgebouw in het Utrecht Science Park / De Uithof in Utrecht.

PPS-project

De nieuwbouw vindt plaats via een Publiek Private Samenwerking (PPS) met een DBFMO-contract. Bij DBFMO komen ontwerp, nieuwbouw, onderhoud, financiering en exploitatie voor een langere periode in handen van een private partij te liggen. De opdracht heeft na ingebruikname van het gebouw een looptijd van 25 jaar met een netto contante waarde van bijna 267 miljoen euro. Het is het eerste PPS-project in Nederland voor een overheidsgebouw dat ook laboratoria bevat.

Consortium StruktonHurks

Het consortium StruktonHurks is een samenwerkingsverband tussen Strukton, Hurks en Heijmans. Het ontwerp is tot stand gekomen in samenwerking met onder meer Felix Claus Dick van Wageningen Architecten, H+N+S Landschapsarchitecten, Deerns en YASK.

RIVM en CBG samen in gebouw

Zowel het CBG als het RIVM werken voor de gezondheid van mensen en een gezonde leefomgeving. Het uitwisselen van kennis met nationale en internationale kennispartners en het uitdragen van deze kennis naar de maatschappij is hierbij belangrijk. De locatie en het ontwerp van het nieuwe gebouw stimuleren deze kennisuitwisseling. De locatie centraal in het land, aan de rand van het Utrecht Science Park maakt beide organisaties zichtbaarder voor de samenleving.

Advertisment ad adsense adlogger