Corona onderzoek naar luchtzuivering in scholen

Corona-onderzoek naar luchtzuivering in scholen in Nederland

Honderd scholen doen mee aan het Corona onderzoek luchtzuivering van de TU Eindhoven.

“In vijf klaslokalen per school luchtzuiveringsapparatuur plaatsen”

Kunnen luchtreinigers in klaslokalen coronabesmettingen indammen? Die vraag gaan Bert Blocken, hoogleraar bouwfysica aan de TU Eindhoven, viroloog Marc Van Ranst van de KU Leuven en Leen Peeters van adviesbureau Th!nk-E beantwoorden via een grootschalig onderzoek in honderd scholen, verdeeld over Nederland en België.

Met hulp van meer dan tien fabrikanten gaan de wetenschappers luchtzuiveringsapparaten in ongeveer vijfhonderd klaslokalen plaatsen en de coronabesmettingen onder de leerlingen bijhouden. In Nederland is vrijdag de eerste installatie geplaatst.

Aerosolen

Met dit onderzoek willen Blocken, Van Ranst en Peeters duidelijk maken in welke mate kleine speekseldruppeltjes, zogenaamde aerosolen, uit de lucht te zuiveren zijn en of er een relatie bestaat tussen luchtreiniging en de verspreiding van het coronavirus op scholen.

Voor zover bekend is niet eerder een vergelijkbaar onderzoek van deze omvang op scholen uitgevoerd. Blocken: “Zo kunnen we schoolsluitingen in de toekomst mogelijk voorkomen.”

Luchtzuiveringsapparatuur

Het idee is om in vijf klaslokalen per school luchtzuiveringsapparatuur te plaatsen. Het is de bedoeling dat de schoolleiding tot aan de zomer in deze vijf ruimtes – maar ook in vijf klassen zonder aircleaners – het aantal coronabesmettingen bijhoudt.

Tegelijkertijd meten de onderzoekers met speciale meetapparatuur of de hoeveelheid virusdeeltjes in de lucht vermindert. Deze meetapparatuur bestaat uit sensoren die onder meer de concentratie CO2, de hoeveelheid aerosolen, de temperatuur, de luchtvochtigheid, het geluid en de viruslading in de lucht meten. Voor de kinderen zelf verandert er niets, zij krijgen op dezelfde manier les.

(Lees verder onder de afbeelding.)

Deelname

Basisscholen kunnen kosteloos deelnemen aan het project, en de animo is groot. In België is aanmelden niet meer mogelijk. Daar worden momenteel volop luchtreinigers geïnstalleerd. Ook Nederland zit bijna aan de limiet wat betreft het aantal deelnemende onderwijsinstellingen. Vrijdag is in ons land de eerste installatie geplaatst, in Kindcentrum De Kiezel in Best.

Eerdere conclusies

Dit project is een vervolg op eerder onderzoek van Blocken en zijn onderzoeksteam aan de TU Eindhoven naar de verspreiding van aerosolen in onder meer binnensportaccommodaties en stadions. Eén van hun conclusies: een combinatie van ventilatie en luchtreiniging is een goede voorzorgsmaatregel – met ventilatie alleen voer je aerosolen onvoldoende af.

Blocken: “Tenzij er genoeg ventilatiecapaciteit is, maar dat betekent dat grote hoeveelheden koude buitenlucht steeds opnieuw opgewarmd moeten worden. Dat is met de huidige energieprijzen en in het kader van de klimaatverandering onverantwoord.”

In landen als Duitsland, Zuid-Korea en Australië worden aircleaners al volop ingezet. Dus wil Blocken onderzoeken of luchtreiniging de remedie tegen Nederlandse en Belgische lockdowns kan zijn. “In 2020 liepen we op dit thema even voorop, daarna is het weggezakt en zijn we ingehaald door andere landen.”

Corona onderzoek naar luchtzuivering in scholen.

Advertisment ad adsense adlogger