Dieren en planten op Marker Wadden nemen toe

Dieren en planten op Marker Wadden nemen toe

Steeds meer dieren en planten zijn te vinden op de Marker Wadden. Daaronder zitten ook zeldzame soorten zoals de ijs-eend, de dwergmeeuw en de kwartelkoning. Afgelopen dagen presenteerden onderzoekers op het KIMA-congres in Amsterdam hoe het beleid op Marker Wadden is uitgevoerd. Dat onderzoek* is verricht in opdracht van minister Harbers.

“In een paar jaar tijd zijn er 47 broedvogels en 170 plantensoorten bijgekomen op de Marker Wadden”

Voorbeeld voor natuurherstel

Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat): “Ik ben onder de indruk van de snelle en succesvolle ontwikkeling van Marker Wadden. In een paar jaar tijd zijn er 47 broedvogels en 170 plantensoorten bijgekomen op de Marker Wadden. Het gebied is hiermee internationaal een succesvol voorbeeld voor natuurherstel. Op het congres morgen en overmorgen komen allerlei landen kijken wat zij kunnen leren, want het onderzoek heeft een schat van kennis opgeleverd die ook in andere Europese gebieden toepasbaar is. Zo zie je dat Nederland-waterland niet alleen het water kan bedwingen, maar ook met het water kan werken om een mooi en gezond resultaat te bereiken.”

Natuur rond Marker Wadden herstelt en verbetert

Met het project op Marker Wadden – de kunstmatig aangelegde eilanden in het Markermeer – is veel kennis vergaard over het bouwen met slib, en over de ecologische effecten van dit type maatregelen. Allereerst is bewezen dat een groeiende groep vogels Marker Wadden bezoekt. Dit vanwege het grote aanbod aan vis en insecten en de aanwezige rust en broedplaatsen. Hierbij zitten ook zeldzame soorten.

(Lees verder onder de afbeelding.)

Dieren en planten op Marker Wadden nemen toe (bron: KIMA).

Natura 2000

Daarnaast blijkt dat vegetatie goed op de slib-eilanden groeit. Het materiaal is voedselrijk en de samenstelling van het slib zorgt voor variatie in hoogte van de bodem, wat natuurontwikkeling versterkt. Al vanaf het eerste jaar leverden Marker Wadden nieuwe natuur, elk jaar ziet het gebied er weer anders uit en treffen de onderzoekers meer en andere soorten aan.

Ook is aan de oostkant van de eilanden de waterkwaliteit sterk verbeterd. Het gebied levert nu al een belangrijke bijdrage aan de landelijke Natura 2000-doelen, door een fijne leefomgeving te bieden voor vele en soms zeldzame soorten vogels.

Info

Meer informatie over het onderzoek op Marker Wadden. Bekijk onder meer de onderzoekslocaties in de interactieve infographic.

Verder is uitgebreide informatie te vinden op de site van Natuurmonumenten.

Partners onderzoek

Het *onderzoek is uitgevoerd door het Kennis en Innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA), een initiatief van Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, Deltares en Ecoshape.
Het KIMA is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, Deltares, Wageningen Research, Witteveen+Bos, Arcadis, NIOO-KNAW, Rijksuniversiteit Groningen, Radboud Universiteit en Universiteit van Amsterdam.

Bron en beeld ‘Dieren en planten op Marker Wadden nemen toe’: Rijkswaterstaat / Ministerie Infrastructuur en Waterstaat / KIMA.

Advertisment ad adsense adlogger