Ontwikkeling van de Marker Wadden

  • Marker Wadden 2

“Dit project is goed voor het vestigingsklimaat van Nederland”

VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer bezocht op initiatief van Natuurmonumenten een proefeiland in het Markermeer. Komende jaren moeten de aan te leggen eilanden het Markermeer ecologisch en economisch versterken. Volgens hem is de ontwikkeling van de Marker Wadden vergelijkbaar met de Deltawerken en kan het project het uithangbord voor Nederland worden indien in 2025 de World Expo naar Rotterdam komt. “Duurzaam wonen en werken in een deltagebied zal daar het thema zijn”, aldus De Boer over de ontwikkeling van de Marker Wadden.

De Boer: “Wij staan voor een sterke economie die in dienst staat van de samenleving. Economische en duurzame groei gaan daarbij hand in hand”.

Het Markermeer, met een oppervlakte van zo’n 70.000 hectare, is nu grotendeels levenloos doordat de stroming is stilgevallen na de aanleg van de Houtribdijk, de dijk van Enkhuizen naar Lelystad. Deze dijk werd in de zeventiger jaren aangelegd en scheidde het Markermeer af van het IJsselmeer. Met de gefaseerde aanleg van de eilanden moet het gebied zich weer ecologisch ontwikkelen. De Boer ziet hier, naast de voordelen voor het milieu, ook voor het bedrijfsleven mogelijkheden.

Volgens hem bieden de eilanden kansen om ons land nog steviger op de kaart te zetten op het gebied van waterbouw en wateringenieurs. Bovendien zal een natuurgebied als de Marker Wadden Nederland aantrekkelijker maken voor internationale ondernemingen, aangezien het Markermeer in de buurt van de Randstad ligt.

Ook zal de ontwikkeling van de Marker Wadden door de aanleg van kleine havens en verblijfsmogelijkheden goed zijn voor het toerisme. De Boer bouwt een reserve in, hij wil de resultaten afwachten van het eerste eiland dat ontwikkeld wordt. De bouw daarvan start begin 2016. Als de resultaten positief zijn wil hij zich actief inzetten voor de ontwikkeling van de Marker Wadden.

Advertisment ad adsense adlogger