Eerste eco-aquaduct in Nederland

Eco-aquaduct

Goed nieuws voor de Overijsselse waterdieren. Vorige week is het eerste eco-aquaduct in Nederland klaar. Door deze waterbrug krijgen dieren de mogelijkheden naar andere gebieden te gaan. Vooral otters, ringslangen en bittervoorns in dit gebied hebben hier baat bij. Zij en andere waterdieren hebben nu een groter leefgebied.

Het eco-aquaduct zorgt er voor dat de natuurgebieden Olde Maten en Veerslootlanden met elkaar worden verbonden. Dit gebied omvat 1.000 hectare. Deze twee natuurgebieden zijn de twee grote natuurontwikkelingsprojecten van Nederland. Het doel is om met de aangrenzende Weerribben-Wieden in Overijssel en de Rottige Meente in Friesland het grootste laagveenmoeras van West-Europa te creëren.

Het eco-aquaduct is ook gunstig voor het waterpeil en de waterkwaliteit. Zowel de landbouw als de natuur in dat gebied hebben profijt bij een gunstig waterpeil en goede waterkwaliteit.

“Duizend hectare op een heel ander peil brengen, dat is een hele prestatie”, aldus Ruben Achter de Molen, projectleider van DLG. “Het was een boeiend, maar ook taai proces, waarbij veel partijen betrokken waren. Voor ons als dienst was deze grootste natuurinrichting van Nederland een mooie opgave. Het was een weg vol bulten en hobbels, met een moordende planning. Belangrijk is dat we ook de nodige financiële middelen hebben kunnen vinden. Met elkaar hebben we dit project tot een goed einde weten te brengen.”

Dienst Landelijk Gebied (DLG) leidde het project- en procesmanagement voor het natuurontwikkelingsproject in opdracht van provincie Overijssel en combineerde in dit project een opdracht voor waterschap Groot Salland en Rijkswaterstaat.

Advertisment ad adsense adlogger