Download – Rapport Proeftuinen Aardgasvrije wijken

Download - Rapport Proeftuinen Aardgasvrije wijken

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft de ontwikkelingen bestudeerd van 20 proeftuinen aardgasvrije wijken waarvoor subsidieaanvragen zijn gehonoreerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

“Het gaat hierbij om 13 proeftuinen uit 2018 en 7 proeftuinen die in 2020 zijn toegekend”

Ervaring, lessen en beleid

De proeftuinen uit de tweede tranche zijn derhalve bestudeerd op plannen, maar nog niet op resultaten. Doel van het onderzoek was om op basis van ervaringsfeiten de lessen op te halen en implicaties voor het beleid in beeld te brengen. De focus van de analyse lag op de financieel-economische ontwikkelingen binnen de proeftuinen.

Draagvlak

De ontwikkelingen hiervan hangen echter sterk samen met organisatorische, technische en juridische zaken en het bestaan en de ontwikkeling van het draagvlak in wijken. Als gevolg zijn deze zaken in onderlinge samenhang onderzocht.

Onderzoek

De onderzoekers, Jelger Arnoldussen, Thomas Endhoven, Eline Kragt en Natasha Spijker in het rapport:

“Al snel werd duidelijk dat deze ontwikkelingen sterk verbonden zijn met
organisatorische kwesties, technische en juridische mogelijkheden en het bestaan en
versterken van draagvlak onder bewoners in de wijken. Deze zaken hangen met elkaar samen
en bepalen niet alleen de voortgang in de tijd, maar hebben ook belangrijke gevolgen voor het
financieel beeld.”

“Een adequaat onderzoek naar de financieel-economische kant van de
proeftuinen vereist derhalve dat deze zaken in onderlinge samenhang worden bezien.
Daarnaast had het onderzoek tot doel om ervaringsfeiten niet alleen op te sporen, maar ook op
hun consequenties te bekijken. Welke lessen kunnen op basis van de ervaringen worden
getrokken en welke implicaties kan dit hebben voor de inrichting van toekomstig beleid? De
belangrijkste conclusies van ons onderzoek worden hieronder kort samengevat.”

Lezen?

Het rapport is via deze link te downloaden.

Lees ook: Aardgasvrij overzicht bestaande en nieuwbouwwoningen

 

Advertisment ad adsense adlogger