Certificering elektra- en gasinspecties SCIOS

Elektra- en gasinspecties

Parkstad Inspecties is gecertificeerd voor alle SCIOS elektra- en gasinspecties. Eind 2014 vond de audit plaats voor de nieuwe certificering door KIWA. De bedrijfsprocessen werden onder de loep genomen en de elektra-inspecteurs ondergingen een praktijkaudit. Parkstad Inspecties is het eerste bedrijf in Nederland dat is gecertificeerd voor alle werkgebieden (Scopes) die onder de SCIOS certificatieregeling vallen.

Nieuw keurmerk

In ons land is de Raad van Accreditatie bij wet aangewezen als de instantie die keurmerken beoordeelt en goedkeurt. Voor elektra-inspecties waren lange tijd de Criteria voor Toezicht hét keurmerk waarmee je als inspectiebedrijf je kwaliteit kon aantonen. Omdat dit keurmerk volgens de RvA niet meer voldeed, zochten brancheorganisaties en belangenverenigingen naar een alternatief. Besloten werd aan te sluiten bij SCIOS, de certificatieregeling voor inspectie van stookinstallaties.

Scopes

SCIOS heeft de inspectie van de diverse soorten stookinstallaties ondergebracht in de Scopes 1 t/m 7. Voor de inspectie van laagspanningsinstallaties en elektrische arbeidsmiddelen zijn daar onlangs onder accreditatie de Scopes 8 en 9 aan toegevoegd.

Nog betere kwaliteitsgarantie

Nieuw is dat niet alleen het bedrijf wordt getoetst, maar ook elke inspecteur een persoonlijke SCIOS erkenning krijgt. Hiervoor ondergaat hij periodiek een praktijkaudit, een toets tijdens zijn dagelijkse werk, om zijn bekwaamheid te beoordelen. Een opdrachtgever weet zo dat niet alleen het ingeschakelde inspectiebedrijf vakkundig is, maar ook elke inspecteur die bij hem over de vloer komt.

Plicht

Vanuit de Arbowet heeft elke werkgever de plicht te zorgen voor een veilige werkomgeving. Voor de elektrische installaties accepteert de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) waarborging van de veiligheid door het volgen van de Nederlandse norm NEN 3140. De NEN 3140 inspectie van elektrische installaties en arbeidsmiddelen maakt deel uit van die norm. De eerder genoemde SCIOS certificering borgt dat die inspecties goed gebeuren.

Bureau

Parkstad Inspecties is een landelijk werkend en onafhankelijk advies- en inspectiebureau op het gebied van elektrotechnische installaties, arbeidsmiddelen en gasinstallaties. Naast adviseren en assisteren van bedrijven bij het invoeren van een veilige elektrische bedrijfsvoering, bestaan de werkzaamheden uit het inspecteren van elektrotechnische installaties, arbeidsmiddelen en stookinstallaties. De opleidingstak leert medewerkers van opdrachtgevers veilig werken met elektriciteit en leidt elektra-inspecteurs op.

Advertisment ad adsense adlogger