Generation4Change

Vernieuwing Bouw

Hoe kun je, vanuit je eigen verantwoordelijkheid, vernieuwing brengen in jouw eigen organisatie?

Vernieuwing Bouw is een onafhankelijk netwerk van koplopers binnen de bouwsector dat één doel nastreeft: een gezonde, professionele sector die een actieve bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De partners van Vernieuwing Bouw komen uit alle delen van de bouwsector. Ze hebben verschillende rollen in het bouwproces, maar ze willen allemaal werken aan één doel: Vernieuwen in de praktijk. Op 8 januari 2015 organiseert men Generation4Change.

Verandercapaciteit

Om voor te sorteren op de toekomst blijft het noodzakelijk ogen en oren zowel binnen als buiten de sector open te houden, zo bericht Vernieuwing Bouw. Innovatie en vernieuwing komt deels van buiten de sector, maar tegelijk is er binnen bedrijven en organisaties veel verandercapaciteit aanwezig. Niet in het minst bij de jongere generatie werknemers.

Jonge pro’s

Hoe jongeren denken en doen is bepalend voor de toekomst van de sector. Daarbij is het van belang dat de omgeving de juiste randvoorwaarden biedt voor vernieuwing en verandering. Door elkaar te stimuleren en te inspireren en tegelijk in verbinding te blijven met de top van bouwsector kan vruchtbare verandering ontstaan.

In gesprek

Vernieuwing Bouw gaat met Generation4Change in gesprek met jonge professionals en talenten. De vraag die hierbij centraal staat is: Hoe kun je, vanuit je eigen verantwoordelijkheid, vernieuwing brengen in jouw eigen organisatie? Gert Dral, bestuurslid van Vernieuwing Bouw, is bij dit initiatief betrokken.

Voor wie

Generation4Change richt zich op professionals en talenten binnen de partners van Vernieuwing Bouw, die minder dan tien jaar actief zijn in de bouwsector en functioneren op strategisch en/of tactisch niveau.

Deelnemen

Wilt u meer weten of deelnemen aan Generation4Change? Neem dan contact op met procesmanager Gerben van Dijk.

Advertisment ad adsense adlogger