Gebiedsvisie voor het hart van de TU Delft

Gebiedsvisie voor het hart van de TU Delft

De onderhandse aanbesteding voor een integrale gebiedsvisie voor de TU Delft Midden is gewonnen door Posad Spatial Strategies. In de vorm van een nieuw ‘verhaal van de campus’ geeft de gebiedsvisie inspiratie en richting aan lopende en toekomstige ontwikkelingen in het centrale deel van de TU-campus.

Het ‘verhaal van de campus’ borduurt voort op de vastgoedstrategie en de visie op de ‘Living Campus’ van de TU Delft

Als toonaangevende internationale kennisinstelling is de TU Delft snel aan het groeien: tot 25.000 studenten in 2025. Om een topinstituut te blijven wordt grootschalig geïnvesteerd in de campus. Nieuwe onderwijs- en onderzoeksgebouwen, voorzieningen, woningen, groen en attractieve openbare ruimte.

Daarnaast zijn er diverse herontwikkelingsopgaven in de (deels verouderde) vastgoedportefeuille. Ook worden de circa 3.000 versnipperde parkeerplaatsen op het maaiveld vervangen door gecentraliseerde parkeergebouwen. Al deze ontwikkelingen zullen het karakter van de campus ingrijpend veranderen.

Inspirerend en actueel

De gebiedsvisie heeft betrekking op het hart van de campus: TU Midden. Hier bevinden zich onder andere de aula, de centrale bibliotheek, vier faculteitsgebouwen, studentenwoningen en sportfaciliteiten.

Om te voorkomen dat de visie een rigide masterplan wordt, ze Posad het ‘verhaal van de campus’ in om de belangrijkste ruimtelijke uitgangspunten te verbeelden. De uitdaging zal zijn om inspirerend en actueel te blijven ook als veranderingen al zijn ingezet.

Visie langs verhaallijnen

Om de visie te concretiseren helpen een aantal verhaallijnen, zodat uiteindelijk een afwegingskader ontstaat voor toekomstige beslissingen. Daarnaast leggen ze verbinding tussen de gebruikers van de campus, de ambities van het college van bestuur van de TU Delft en ruimtelijke kaders. De verhaallijnen zullen Posad onder andere antwoord geven op de volgende vragen:
– Hoe zetten we gedeeld gebruik in, zodat dat de campus een fijne verblijfs- en ontmoetingsplek wordt?
– Hoe maken we van de campus een kleine stad met een aantrekkelijk woonmilieu, zodat er ook leven is in het gebied in de weekenden en buiten het collegejaar?
– Hoe zorgen we ervoor dat de visie flexibel genoeg is om ruimtelijke en programmatische aanpassingen mogelijk te maken?
– Hoe kunnen we ervoor zorgen dat campusgebruikers elkaar in TU Midden tegenkomen?
– Hoe versterken we de kruisbestuiving tussen de faculteiten, onderzoekinstellingen en bedrijven binnen de ideniteit van de TU Delft zonder dat ze hun eigenheid verliezen?

Planning

Het ‘verhaal van de campus’ borduurt voort op de vastgoedstrategie en de visie op de ‘Living Campus’van de TU Delft. De ambitie is dat in het voorjaar van 2018 de nieuwe gebiedsvisie door het College van Bestuur van de TU Delft wordt vastgesteld.

Advertisment ad adsense adlogger