Onderzoek: Het woongeluk van de Nederlanders

Onderzoek: Het woongeluk van de Nederlanders

Om te onderzoeken of de huidige huizen nog wel voldoen, en wat woongeluk voor de consument inhoudt liet Thorb marktonderzoeksbureau Motivaction een marktonderzoek uitvoeren dat representatief is voor de Nederlandse bevolking. Uit het onderzoek kwamen negen geluksfactoren naar voren die voor Nederlanders het woongeluk bepalen: wooncomfort, ruimte en indeling, financiën, locatie, buiten zijn en groen, sociale contacten, veiligheid, privacy en technologie en design.

De meeste mensen besteden meer dan 40% van hun inkomen aan basale woonlasten

Hieronder per thema de meest opvallende uitkomsten:

Wooncomfort

Wooncomfort is van alle geluksfactoren het meest bepalend voor de mate waarin mensen zich thuisvoelen in hun woning. Het comfort wordt voor het grootste deel bepaald door de mate van tocht en vocht en de temperatuur in de woning en de mate waarin de woning schoon en fris gehouden kan worden.
Een korte greep uit de frustraties die mensen in hun huidige woning ervaren met betrekking tot wooncomfort: slechte isolatie (zorgt voor veel ongemak als kou, vocht, stank, geluids-overlast en hoge stookkosten), kieren bij ramen, klapperende deuren, tocht via deuren en ramem, ramen die maar op een stand open kunnen, schimmel en stank door slechte ventilatie, temperatuur die lastiger te regelen is, platte daken die warm zijn in de zomer en een woonkamer op het noorden.

Ruimte en Indeling

Voor huurders is ruimte & Indeling de een-na-belangrijkste factor die bijdraagt aan woongeluk. En ook bij het ‘thuis voelen’ speelt Ruimte & Indeling voor huurders een dominante rol. Bij ruimte & indeling gaat het specifiek om: opbergruimte, ruimte om de was te doen, speelruimte voor kinderen en huisdieren, ruimte om mensen een nachtje te laten logeren en ruimte voor hobby’s. Dit wordt enerzijds bepaald door de harde vierkante meters, maar ook de mate waarin de woning een ruimtelijk gevoel geeft, draagt stevig bij aan woongeluk.

Financiën

Financiën spelen een dominante rol in het beleven van woongeluk. De meeste mensen besteden meer dan 40% van hun inkomen aan basale woonlasten, zoals huur/hypotheek, energie, onderhoud en afdrachten aan overheden.

Locatie

De locatie heeft grote invloed op de woonbeleving en bepaalt in welke mate mensen ergens willen wonen. Verkeersdrukte, criminaliteit en andere sociale onrust zorgen ervoor dat men ergens minder graag woont. Maar een rustige groene omgeving om tot rust te komen, nabij een stads/dorpscentrum met voorzieningen als supermarkt, openbaar vervoer, een park etc. zorgen voor meer woongenot. Dit zijn de gemene delers, de precieze voorkeuren verschillen natuurlijk per persoon (de één wil graag een speeltuin voor zijn kinderen op loopafstand en de ander een leuke kroeg)

Buiten zijn en Groen

Eigen buitenruimte is essentieel voor het woongenot. Zeker in de stad is er behoefte aan groen en buitenlucht binnen de privésfeer. Om te kunnen ontspannen, te winen & dinen, (naakt) te kunnen zonnen, kinderen te laten spelen en bezoekers te ontvangen. Hoewel dit in een stad als een luxe wordt ervaren, is een tuin favoriet, maar een ruim balkon of een dakterras wordt ook als prettig ervaren. Het uitzicht heeft invloed op het gevoel van vrijheid, veiligheid, privacy en esthetiek. Men heeft ook graag een of meerdere groene elementen in beeld.

Sociale contacten

Sociale contacten in de wijk hebben grote invloed op het geluk dat mensen ervaren in hun woonomgeving. Sociale contacten dragen ook bij aan het thuisgevoel dat mensen ervaren en aan hoe gelukkig ze zijn met hun woning. Bij sociale contacten gaat het voornamelijk om het gemak waarmee men in contact kan komen met buurtgenoten en de hoeveelheid sociale contacten die bewoners in de buurt hebben. Veel mensen hebben voldoende sociale contacten via een eigen netwerk. Goed contact met de directe omgeving blijft echter ook belangrijk. Het is fijn als je bij elkaar kunt aankloppen voor kleine hulpzaken, een informeel gesprekje kunt hebben of aan de buren kunt vragen om je planten water te geven als je een paar dagen weg bent

Veiligheid

Bescherming tegen brandgevaar en beveiliging tegen inbraak hebben grote invloed op de mate waarin mensen zich veilig voelen in hun woning. Echter, het merendeel van de bewoners voelt zich veilig in zijn of haar woning. Zaken als bescherming tegen brandgevaar en inbraak zijn daardoor thema’s waar bewoners zich nauwelijks actief mee bezig houden.

Privacy

Mensen vinden het gevoel van privacy in hun woning en buitenruimte heel belangrijk. Het wordt al hoog gewaardeerd, dus het afbreukrisico erop is groot. Maar er is zeker ook nog winst te behalen. Privacy is key. Men wil doen en laten wat hij wil zonder dat de buurt hiervan notie krijgt, en andersom. Zowel visueel als auditief. Geluidsoverlast is de meest genoemde en een van de grootste woonfrustraties! Geen geluidsoverlast en geen inkijk dragen sterk bij aan een gevoel van privacy. Een plek om veilig en zonder rekening met anderen te houden jezelf te zijn, te ontspannen. Overigens niet alleen tussen huis en omgeving, maar ook binnenshuis willen we plek voor onszelf.

Technologie en Design

Design is voor mensen een belangrijke factor als het gaat om de binnenkant van de woning. Het interieur ervaart men namelijk, meer dan het exterieur, als een uiting van de eigen identiteit. Het je ergens ‘thuis voelen’ hangt hier dus sterk mee samen. Technologie zien veel mensen als sluitpost. Dus nice to have, als alle need to haves geregeld zijn. Tegelijkertijd geeft men ook aan niet zoveel voor te kunnen stellen bij de mogelijkheden.

Advertisment ad adsense adlogger