Bouwsector maakt afspraken over eenduidig gebruik van BIM

Bouwsector maakt afspraken over eenduidig gebruik van BIM

Nederlandse bouwers gaan samen aan de slag om eenduidig via het Bouwwerkinformatiemodel, BIM, te opereren. Veertien partijen uit de bouw hebben op uitnodiging van BuildingSMART basisafspraken gemaakt over de levering van informatie en de structuur van informatiemodellen. Het gebruik van BIM wordt zo nog efficiënter. De afspraken zijn gebaseerd op praktijkervaringen uit de afgelopen periode.

Door dezelfde taal te spreken, kan de Nederlandse bouwsector het gebruik van BIM sneller laten renderen. Het doel van deze breed gedragen basisafspraken is een consistente en betrouwbare informatie-uitwisseling op een efficiënte en effectieve wijze. De initiatiefnemers nodigen alle partijen in de Nederlandse bouwsector uit om zich aan te sluiten.

Open standaard

Het effectiever uitwisselen van informatie is nodig om de gefragmenteerde bouwsector efficiënter te maken en verspillende taken uit te bannen. Iedere opdrachtgever, iedere opdrachtnemer en elk project heeft nu vaak eigen, specifieke afspraken over hoe te communiceren met informatiemodellen. In de afspraken die nu gemaakt zijn, is de basis al afgestemd, wat processen zou moeten vereenvoudigen. De open standaard IFC speelt een belangrijke rol bij deze ontwikkeling naar één beeldtaal. Door met veertien partijen kennis en ervaringen uit de praktijk vast te leggen in een structuur waar alle partijen het over eens zijn, zetten de initiatiefnemers een eerste stap. De basisafspraken dragen eraan bij dat iedere betrokken partij altijd informatie op een eenduidige manier kan vinden en aanleveren, waarmee de uitgewisselde modellen direct bruikbaar worden voor een ander.

Gezamenlijk opereren

De groep initiatiefnemers bestaat uit: BuildingSMART, Dura Vermeer, VolkerWessels, De Nijs, Heijmans, KlokGroep, Hurks, Waal, Trebbe, J.P. van Eesteren, TBI, Van Wijnen, Hendriks Bouw en Ontwikkeling, Smit’s Bouwbedrijf en de BAM. Zij benadrukken dat zij niets nieuws hebben ontwikkeld, maar dat er afspraken zijn gemaakt over eenduidig gebruik van wat er binnen BIM al is. Er zijn afspraken gemaakt over het uitwisselformaat, de te hanteren basisstructuur en over het borgen van objectinformatie. Iedereen die betrokken is bij de bouwsector wordt daarom uitgenodigd kennis en ervaring toe te voegen aan de basisafspraken, om op die manier gezamenlijk de volgende stappen te zetten.

Advertisment ad adsense adlogger