Wetsvoorstel verbetert positie opdrachtgever in de bouw

Wetsvoorstel verbetert positie opdrachtgever in de bouw

Een nieuw wetsvoorstel van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) richt zich op verbetering van de positie van consumenten in de bouw. De voorgestelde wetswijzigingen moeten individuele consumenten in de bouw, de opdrachtgevers dus, een sterkere garantie op resultaat geven.

In het wetsvoorstel staat dat de opdrachtgever in de bouw betere bescherming krijgt wanneer na oplevering van een bouwwerk verborgen gebreken worden ontdekt. Dit zou mogelijk moeten worden door de aanscherping van de wettelijke aansprakelijkheid van de aannemer. Minister Blok wil op deze manier zorgen voor een kwaliteitsverbetering in de bouw. Het wetsvoorstel is mede namens minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) vandaag ingediend bij de Tweede Kamer.

Kwaliteitsborging

Het huidige systeem van kwaliteitsborging van bouwwerken is volgens Blok aan vernieuwing toe. “De complexiteit in de bouw is toegenomen en er is sprake van onduidelijke verdeling van de verantwoordelijkheden. Om die reden krijgt de consument in het wetsvoorstel één aanspreekpunt en kan de controle op de bouwkwaliteit sneller en goedkoper. Ook dat is in het voordeel van particulieren en bedrijven”, zo schrijft het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Introductie

Met pilots en experimenten kan de komende tijd ervaring worden opgedaan met de nieuwe wijze van kwaliteitsbewaking. Minister Blok stelt voor om het nieuwe stelsel vanaf 2018 stapsgewijs in te voeren. De toepassing van de nieuwe werkwijze geldt dan eerst voor de bouw van eenvoudige nieuwbouw en verbouw. Na evaluatie volgt uitbreiding van de nieuwe werkwijze naar meer complexe bouwwerken. Betrokken partijen (marktpartijen en consumentenorganisaties) steunen de noodzaak tot wijziging en verbetering van het huidige stelsel. Evenals het belang om na jarenlange discussie het stelsel gefaseerd te wijzigingen.

Onderdelen wetsvoorstel

    De kwaliteitsborging en verbetering van de positie van de opdrachtgever in de bouw moet via de volgende maatregelen worden gerealiseerd:
  • Kleine bouwwerken en verbouwingen vrij van toets Bouwbesluit 2012.
  • De toetsing aan het Bouwbesluit 2012 van nieuwbouw en verbouw bij de vergunningverlening door de gemeente vervalt.
  • Private partijen ontwikkelen methodes voor kwaliteitsbewaking om te zorgen dat aannemers zich houden aan de bouwtechnische eisen uit het Bouwbesluit 2012.
  • Een onafhankelijke publieke toelatingsorganisatie oordeelt of een voorgestelde methode voor kwaliteitsbewaking voldoet aan de eisen.
  • De gemeente controleert of een aannemer werkt met een goedgekeurde methode voor kwaliteitsbewaking.
  • Aannemers krijgen de plicht om hun consument te informeren hoe zij verzekerd zijn voor risico’s bij faillissement en voor gebreken tijdens de bouw en na oplevering.
Advertisment ad adsense adlogger