Gemeenten bezuinigen op infrastructuur

Bezuiniging op infrastructuur door gemeentes

Uit een enquête van Nieuwsuur Gemeentepeil blijkt dat gemeenten miljoenen willen bezuinigen het onderhoud van de infrastructuur. Aan de enquête hebben 197 gemeenten mee gedaan. 42 gemeenten geven aan te gaan bezuinigen op infrastructuur voor tenminste €12 miljoen.

De gemeenten die het meest gaan bezuinigen op dit gebied zijn:

  • Leiden (€2,6 miljoen)
  • Nijmegen (€1,3 miljoen)
  • Venlo (€810.000)

Haarlem en Kampen hebben opeenvolgend de grootste bezuiniging op infrastructuur.

Wegonderhoud

Gemeenten in Nederland beheren 90% van alle wegen. Bouwend Nederland maakt zich dan ook grote zorgen over de uitkomsten van de enquête. Naast het onderhouden van de wegen zijn gemeenten ook verantwoordelijk voor het onderhoud van bruggen en viaducten. De gemeenten Den Haag en Rotterdam hebben wel budget gefinancierd voor het onderhoud van de infrastructuur. Zo wordt de bestrating van een winkelstraat in Den Haag gerenoveerd.

In de nieuwe gemeentelijke coalitieprogramma’s die sinds de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 zijn vastgesteld, wordt bij slechts 22% onderhoud van infrastructuur als belangrijk onderwerp genoemd.

Gemeentelijk agenda

De voorzitten van Bouwend Nederland (Maxime Verhagen) waarschuwt voor het effect van slecht wegonderhoud. Hij geeft aan dat minder wegonderhoud het economisch herstel zal temperen. Bouwend Nederland wil samen met haar leden dit onderwerp hoger op de gemeentelijk agenda zetten. Door Bouwend Nederland en haar leden zijn een viertal punten opgezet. Deze vier punten zijn de kernpunten waar gemeenten aan moeten werken als het gaat om het onderhouden van de infrastructuur.

1. Geen verdere bezuinigingen op onderhoud van infrastructuur als die leiden tot een lager kwaliteits- en veiligheidsniveau voor de inwoners van de gemeente.
2. Versneld inlopen van het achterstallig onderhoud dat is ontstaan.
3. Een langjarig beheer- en onderhoudsplan met bijpassend budget voor adequaat onderhoud. Dat beschikbare budget mag alleen voor onderhoud worden ingezet. Er kan bijvoorbeeld een speciaal gemeentelijk onderhoudsfonds worden ingesteld.
4. Maximaal gebruik van de expertise en inzichten van infraondernemers in het onderhoud. Meerwaarde voor inwoners ontstaat als gemeenten en infraondernemers als partners zorgdragen voor de kwaliteit van de openbare ruimte, in plaats van de traditionele opdrachtgever-opdrachtnemer rol.

Advertisment ad adsense adlogger