Herziening norm voor brandveiligheid voor gebouwen

Herziening norm voor brandveiligheid voor gebouwen

NEN en Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) gaan samenwerken aan de herziening van NEN 6093 ‘Brandveiligheid van gebouwen – Beoordelingsmethode van rook- en warmteafvoerinstallaties’. NEN 6093 geeft de eisen voor het beoordelen van voorzieningen voor de afvoer van rook en warmte (RWA-installaties) in gebouwen.

‘Er is behoefte aan duidelijke afspraken’

Samenstelling werkgroep

Momenteel wordt gewerkt aan de samenstelling van ‘werkgroep NEN 6093’ die een goede afspiegeling moet zijn van de belanghebbenden bij de norm zoals gebouweigenaren, inspectie instellingen, brandweer, adviesbureau’s en verzekeraars.

Oprichtingsvergadering

Streven is de oprichtingsvergadering van de werkgroep in september 2018 te laten plaatsvinden. Brandveiligheid is een belangrijk onderdeel van zowel het ontwerp- als het bouwproces van bouwwerken. De werkgroep valt onder verantwoordelijkheid van de NEN-normcommissie 351007 ‘Brandveiligheid van Bouwwerken’.

Deze is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een onderling samenhangend pakket normen voor de bepaling van de brandveiligheid van bouwwerken en verzorgt een goede samenhang tussen verschillende betrokken normcommissies en werkgroepen.

Stan Veldpaus, penvoerder van de BBN productwerkgroep licht toe:
“De huidige versie van NEN 6093 stamt uit 1995, aangevuld met een wijzigingsblad uit 2004. De norm is toe aan een herziening zodat deze weer aansluit op de huidige stand der techniek, de huidige bouwtechnieken en bouwvormen en de huidige kijk op brandveiligheid. Er is verder een sterke behoefte de norm uit te breiden met handvatten voor het bepalen van de brandomvang en het warmtevermogen in de meest voorkomende situaties. Uiteraard zijn de natuurkunde en thermodynamica niet gewijzigd maar de ervaringen uit de praktijk tonen aan, dat er behoefte is om afspraken duidelijker te omschrijven en zodoende beter te laten aansluiten op diezelfde praktijk.”

Meer informatie Brandveilig Bouwen Nederland

Advertisment ad adsense adlogger