Vraag naar koeling neemt toe

Vraag naar koeling neemt toe

De komende jaren kunnen we een toenemende vraag naar koeling verwachten. Dit komt bijvoorbeeld door klimaatverandering en vergrijzing. Ook hebben gebouwen een betere isolatie en hebben mensen hogere verwachtingen van comfort door gewenning aan gekoelde ruimtes. Dit blijkt uit een verkennende studie van W/E adviseurs.

Het is onvoldoende bekend welke rol koude moet spelen bij een nieuwe warmtevoorziening van gebieden

De rol van koeling

De komende jaren gaan onze gebouwen en wijken van het gas af. Wat is nodig en mogelijk om koude mee te nemen in het ontwerp van gebouwen en gebieden. En dit bij voorkeur zonder klimaatverandering te verergeren?

Op dit moment lijkt in de markt onvoldoende bekend welke rol koude moet spelen bij een nieuwe warmtevoorziening van gebieden.

Bijvoorbeeld bij de keuze tussen warmtepompen of warmtenetten. Ook is nauwelijks bekend welke overwegingen consumenten maken om al dan niet een koelinstallatie aan te schaffen. Daardoor weten we ook niet welke interventies nodig zijn om zo’n aanschaf te ontmoedigen of juist te stimuleren.

Wat ook ontbreekt is een duidelijk onderscheid tussen comfortkoeling en noodzakelijke koeling voor een leefbaar binnenklimaat.

Energievraag en koeling

De uitkomsten van de studie staan nu in een vijftal documenten. De onderzoekers schetsen hierin de mogelijke ontwikkelingen van de vraag naar koeling in woningen en het energiegebruik dat daarmee samenhangt.

Daarbij is eerst gefocust op enkele externe ontwikkelingen die de koudevraag beïnvloeden, en vervolgens op de invloed van het ontwerp van het gebouw zelf en van de gebruikers ervan. In documenten is een kwantitatieve inschatting van energiegebruik en -kosten van koude-opwekking gedaan.

En er is een overzicht van ‘flankerend beleid’ dat raakt aan koudelevering, zoals de eisen aan temperatuuroverschrijdingen in woningen, rekenmethodiek vanuit EPG/EPG-NV en warmtewet.

De verkennende studie is tot standgekomen in opdracht van TKI Urban Energy en RVO.nl.

Download – Ontwikkeling van koudevraag van woningen

Advertisment ad adsense adlogger