Imago bouw

Imagobouw

Ruim de helft van de partijen in de bouw vindt dat het imago van de sector verbeterd moet worden om het personeelstekort op de lange termijn te ondervangen. Bijna de helft van de partijen vindt dat er voor meer instroom gezorgd moet worden via bouwopleidingen. Dit blijkt uit het jaarrapport van Bouwkennis 2010-2011.

De bouwkolom kampt al jaren met een kwalitatief en kwantitatief personeelstekort. De recessie heeft dit probleem naar de achtergrond geschoven. Maar als de sector aantrekt, hebben bouwbedrijven weer grote aantallen mensen nodig.

Verbetering nodig

Gemiddeld 53% van de partijen uit de bouwkolom vindt dat het imago van de bouw verbeterd moet worden om het personeelstekort op de lange termijn te ondervangen. Vooral hoofdaannemers B&U wijzen hierop. Aan werken in de bouw kleven vaak de vooroordelen: ‘Vies, fysiek zwaar en gevaarlijk’.
Dat schrikt potentiële werknemers af. In het verlengde hiervan noemt gemiddeld 29% van de partijen dat de arbeidsomstandigheden verbeterd moeten worden. Deze partijen lijken hiermee aan te geven dat de vooroordelen nog vaak kloppen. Bijna de helft van de partijen vindt daarnaast dat er voor meer instroom gezorgd moet worden via bouwopleidingen. Ook dit hangt sterk samen met het imago. Jongeren zullen immers sneller kiezen voor een carrière in de bouw als de branche een beter imago heeft. Maar ook het verbeteren van arbeidsvoorwaarden of carrièrekansen kan hieraan bijdragen.

Standaardisatie

Van de installateurs ziet 29% meer standaardisatie als manier om het personeeltekort op de lange termijn te ondervangen. Aannemers GWW en onderaannemers noemen deze maatregel in het geheel niet. Waarschijnlijk komt dit doordat installateurs vanuit hun vakgebied veel vaker met producten en toepassingen te maken krijgen die niet op elkaar aansluiten. Door meer standaardisatie wordt hun werk relatief eenvoudiger, waardoor zij verwachten makkelijker geschikt personeel te kunnen aantrekken. Van de hoofdaannemer B&U noemt 27% het gebruik van meer prefab in de bouw. Dit soort totaaloplossingen neemt bouwende partijen in letterlijke zin werk uit handen.

Campagne

De bouw voert het ondervangen van het personeelstekort op langere termijn in grote lijnen terug op het imago van de sector. Dit wijst erop dat partijen nog altijd ervaren dat dit imago onder potentiële werknemers slecht te boek staat. De praktijk heeft het imago van de bouw echter ingehaald. Door technologische innovaties, aangescherpte regelgeving en bewust beleid heeft de bouw inmiddels veel meer te bieden dan de bouwplaats. Dat dit nog altijd niet weerspiegelt in het imago, betekent dat de bouw zich hier sterker op moet richten in de externe communicatie. Hierbij zal er met name gericht moeten worden op de image killers vies, fysiek zwaar en gevaarlijk.

Lees verder in editie 3-2011

Advertisment ad adsense adlogger