Ketendenken in de bouw

Vertrouwen

Bouwen is vertrouwen

Ketendenken stond met stip op nummer één op de -interesselijst van de bezoekers van Bouw & ICT begin februari jongstleden. Reden voor Bouw & Uitvoering eens dieper te duiken in de wereld van het ketendenken. Lukt het de bouw in ketens te denken en hoe lucratief is ketendenken?

De bouwwereld staat de komende jaren voor een grote uitdaging. De economische crisis lijkt over het hoogtepunt heen, maar de gevolgen zijn nog steeds voelbaar. Bouwbedrijven krijgen door de vergrijzing te maken met een tekort aan vakmensen, zowel in kwantiteit als kwaliteit. Dus moet er iets gebeuren. En dat is volgens Peter van Ieperen, directeur van de Van Ieperen Groep – gespecialiseerd in onderhoud en renovatie – structureel anders werken. ‘Meer met minder. We moeten meer projecten opleveren met meer complexe aspecten met minder mensen. Voor mij is er maar een oplossing voor; conceptueel bouwen op basis van ketensamenwerking.’

Gemeenschappelijke belangen

Ketenintegratie is geen vastomlijnd begrip. Het is een verzamelnaam voor een andere benadering van de verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer dan gebruikelijk is, staat in de brochure ‘juridische handvatten voor ketenintegratie’, uitgave februari 2011 van Bouwend Nederland en Aedes. De nadruk in de huidige praktijk ligt op het vooral per project afprijzen van een bestek, waarbij er een inherent tegenstrijdig belang ontstaat tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. De opdrachtgever probeert de risico’s zoveel mogelijk naar de opdrachtnemer te verleggen. De opdrachtnemer staat voor de taak om de opdracht binnen de afgesproken tijd en voor de overeengekomen aanneemsom te realiseren. Het is een ‘vechtmodel’. Ketenintegratie echter probeert de verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in te richten op basis van gemeenschappelijke belangen en erkenning over en weer van die belangen.

Voorwaartse integratie

In zijn boek ‘Anders durven samenwerken’ zegt Van Ieperen dat vraaggestuurde ketenintegratie bij complexe renovatieprojecten nodig is om faalkosten te reduceren, een betere kwaliteit tegen een marktconforme prijs te leveren en om de overlast voor bewoners en omwonenden te beperken. Peter van Ieperen verwacht dat binnen nu en vijf jaar de concurrentie niet meer plaats zal vinden op prijs, maar op kennis en expertise van onder andere vraaggestuurde ketenintegratie. Hij legt uit: ‘We moeten beter gaan samenwerken. Daar heb ik een simpel woord voor: voorwaartse integratie van partners in het proces.’

Lees verder in editie 3-2011

Advertisment ad adsense adlogger