Innovatieve ideeën voor de inclusieve stad

Innovatieve ideeën voor de inclusieve stad

AM lanceert de prijsvraag ‘AM I Included?’: innovatieve ideeën voor de inclusieve stad. Hiermee wil de vastgoedontwikkelaar samen met Architectuur Lokaal in contact komen met ontwerpende partijen met een vernieuwende visie op dit actuele vraagstuk. De winnaar krijgt een concrete projectopdracht van AM.

Stadssocioloogen, ontwerper of stadsmaker iedereen mag meedoen

Hilde Blank, directeur AM Concepts: ‘Wij nodigen alle partijen uit die zich aangesproken voelen mee te doen, of het nu ontwerpers zijn, stadssociologen of stadsmakers, het gaat ons erom nieuwe inzichten en vergezichten te krijgen die helpen dat steden er zijn voor iedereen en dat niemand wordt verdreven, geïsoleerd raakt of zich niet meer thuis voelt.’

Werkmethodiek

AM is op zoek naar een werkmethodiek met haalbare voorstellen voor gebieds- en woonconcepten die een bijdrage leveren aan de inclusieve stad, op basis van een visie op deze stad. De inclusieve stad is als begrip ontwikkeld in het sociaal domein, waarbij inclusiviteit staat voor deelname van alle groepen die in de stad wonen aan het sociale, culturele, maatschappelijke en economische leven.

Binnen het sociaal domein lopen programma’s om de inclusieve stad op sociaal vlak vorm te geven en te versterken. Binnen het ruimtelijk domein is relatief weinig kennis welke aspecten de inclusieve stad tot een succes kunnen maken.

Jury

De vijfkoppige jury bestaat uit:
Elma van Boxel, landschapsarchitect ZUS, Like Bijlsma, ruimtelijk onderzoeker Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Emilie Vlieger, stadmaker / locatiemarketeer en –programmeur Vliegerprojecten, Edwin Oostmeijer, ontwikkelaar en Hilde Blank, directeur AM Concepts (voorzitter). Jurysecretaris is Vincent Kompier, Architectuur Lokaal

Procedure

Op basis van de inzendingen selecteert de jury in de eerste ronde acht visies. De inzenders worden uitgenodigd voor een toelichting. Op basis van deze toelichting selecteert de jury voor de tweede ronde maximaal vier deelnemers voor deelname aan de ateliers, waarin elk van de voorstellen in dialoog met projectontwikkelaars en ontwikkelmanagers van AM separaat worden getest voor een specifieke locatie.

Uiteindelijk selecteert AM in de derde ronde de winnaar voor een daadwerkelijke ontwerpopdracht uit haar portefeuille.

De prijs

De vier geselecteerden krijgen allemaal een bedrag van € 2.400,-. De winnaar van de dialoogronde krijgt een opdracht in één van de AM-projecten.

Meer informatie over het reglement is te vinden op: Architectuur Lokaal

Advertisment ad adsense adlogger