Inschrijven voor de Job Dura Prijs 2022

Inschrijven voor de Job Dura Prijs 2022 vanaf nu mogelijk

De inschrijving voor de Job Dura Prijs 2022 is geopend. Traditiegetrouw is het thema van de Job Dura Prijs een actueel onderwerp. Dit keer is dat ‘Circulariteit’. In aanmerking komen projecten in de regio groot Rotterdam.

Projecten voor de Job Dura Prijs 2022 kunnen tot uiterlijk 15 juni 2022 worden ingediend

De transitie naar een circulaire economie is cruciaal bij het vinden van een duurzame relatie met de wereld om ons heen. Het gebruik van primaire grondstoffen is momenteel zo groot dat de impact ervan onomkeerbare schade teweegbrengt aan het milieu en grondstoffen wereldwijd uitgeput raken.

In 2030 moet ‘circulair’ de maatstaf zijn in Rotterdam, waarbij de nadruk ligt op het voorkomen van afval en een afnemend gebruik van primaire grondstoffen. Zo moeten er minder producten gebruikt worden, de levensduur van producten zo lang mogelijk zijn en wordt hergebruik of recycling van materiaal het uitgangspunt.

Grootverbruiker

De bouwwereld kan hier, als grootverbruiker van primaire grondstoffen, een doorslaggevende bijdrage aan leveren door in te zetten op bio-based en circulair bouwen, bouwafval hoogwaardig her te gebruiken en materiaalgebruik te beperken.

Zeker nu Rotterdam met vele andere Nederlandse steden staat voor een immense woningbouwopgave en bestaande gebouwen verduurzaamd zullen moeten worden, moeten we toe naar een nieuwe manier van bouwen.

Dit vraagt om een gezamenlijke inspanning van alle partijen in de bouwketen. Van opdrachtgevers tot architecten, van ontwikkelaars tot bouwers en van materiaalleveranciers tot sloopbedrijven. Er zal gezocht moeten worden naar nieuwe bouwmethodes, ontwikkelprocessen en samenwerkingsconstructies. Naar innovatieve materiaaltoepassingen, flexibele ontwerpen en demontabele constructies. En naar een nieuwe esthetiek die symbool staat voor duurzaam bouwen.

Deeelname

Voor deelname aan de Job Dura Prijs 2022 is de jury op zoek naar projecten die aansluiten bij deze thematiek en die voldoen aan (zoveel mogelijk van) de volgende criteria:
• De toekomstbestendigheid en repliceerbaarheid van het project.
• De mogelijke systeemverandering die het project teweeg kan brengen.
• Het innovatieve karakter in concept of techniek.
• Een unieke samenwerking of bijzonder ontwikkelingsproces.
• De bijdrage van het project aan de bewustwording van het thema.

Projecten voor de Job Dura Prijs 2022 kunnen tot uiterlijk 15 juni 2022 worden ingediend. Stuur een projectbeschrijving van maximaal 1000 woorden en maximaal 5 lage resolutie beelden naar info@jobdurafonds.nl. De uitreiking van de Job Dura Prijs 2022 vindt plaats op woensdag 19 oktober 2022 in Theater Zuidplein.

Jury

De jury staat onder leiding van voorzitter Alexandra den Heijer (hoogleraar Publiek Vastgoed TU Delft). De andere juryleden zijn Job van Zomeren (directeur Era Contour en winnaar van de Job Dura Prijs 2020 voor de ontwikkeling van project Little C), Tillmann Klein (hoogleraar Building Product Innovation TU Delft), Leontien de Waal (Sector Banker Bouw ABN AMRO) en Laura Rosen Jacobson (medeoprichter en algemeen directeur Buurman).

Voor meer informatie: www.jobdurafonds.nl

Advertisment ad adsense adlogger