‘Kleintje Zonnestroom’ aanvullend naslagwerk van ISSO

Om zonnestroomsystemen te realiseren is de juiste kennis nodig. Met het Kleintje Zonnestroom biedt ISSO deze ondersteuning met een handzaam naslagwerk.

“Professional krijgt praktische hulp met ISSO-kleintje Zonnestroom”

PV panelen juist monteren en installeren

Het installeren van fotovoltaïsche (PV) zonne-energiesystemen kent al jaren een sterke groei. En die groei is nog lang niet voorbij. Met stijgende energieprijzen willen steeds meer consumenten hun eigen elektriciteit opwekken. De installatie van een zonnestroomsysteem is voor veel mensen een logische keuze, maar dit moet dan wel goed en vakbekwaam gebeuren.

Montage en bouwkundige aspecten

Het Kleintje Zonnestroom is gebaseerd op de kennis en informatie in het uitgebreide ISSO-handboek Zonne-energie, maar focust zich vooral op de montage van zonnestroomsystemen. Naast de installatie- en elektrotechnische handelingen komen ook sommige bouwkundige aspecten aan bod die betrekking hebben op het kwalitatief goed monteren van zonnestroomtoepassingen. De installatie van zonnewarmtesystemen komen in een ander ISSO-kleintje aan bod. Deze verschijnt naar verwachting voor de zomer. De Kleintjes Zonnestroom en Zonnewarmte vervangen het Kleintje Zonne-energie (versie 2016).

Netgekoppelde toepassingen

Het ISSO-kleintje Zonnestroom behandelt voornamelijk netgekoppelde toepassingen op woningen en gebouwen. Het handige boekje bespreekt de verschillende soorten zonnestroomsystemen en toepassingen, met hulp van veel foto’s en afbeeldingen, en gaat vervolgens in op het starten van een installatieklus.

Wat heb je bij dit werk nodig, hoe werk je veilig en hoe zorg je voor een goede oplevering? In dit deel is er ook aandacht voor het verticaal transport en veilig werken op hoogte. Omdat een zonnestroominstallatie vaak betekent dat mensen op hoogte werken, krijgt dit risicovolle aspect van het werk extra aandacht.

Lees verder onder de afbeelding.

'Kleintje Zonnestroom' aanvullend naslagwerk van ISSO

Daarnaast gaat de kennis in op de plaatsbepaling van installaties op het dak en de dakbelasting, maar ook het verschil tussen panelen en zonnefolie komt aan bod.Het bouwkundige (buitendakse) deel van het werk wordt duidelijk beschreven.

Elektrotechnische aspecten

Het elektrotechnisch aansluiten van de panelen en het op juiste wijze installeren en monteren van de bedrading is eveneens een belangrijk aandachtspunt, evenals het plaatsen van de omvormer. Voor de kennis die nodig is voor het ontwerp en de wat uitgebreide, bouwkundige integratie verwijst het ISSO-kleintje naar het ‘ISSO-handboek Zonne-energie’.

Het naslagwerk besteedt aandacht aan monitoring, inspectie, onderhoud en service aan zonnestroomsystemen. Tot slot vinden de gebruikers er enkele checklists, die zij kunnen gebruiken bij het opleveren van zonnestroomsystemen, maar ook bij het uitvoeren van metingen en beproevingen aan pv-installaties.

Het nieuwe ISSO Kleintje Zonnestroom is beschikbaar op ISSO Open
________________________________________

Advertisment ad adsense adlogger