Klimaatklok voor bewustwording over CO2-uitstoot in Amsterdam

Klimaatklok voor bewustwording over CO2-uitstoot in Amsterdam

Gelijktijdig met de Klimaatrapportage heeft Amsterdam de ‘klimaatklok’ gelanceerd. Hiermee wil ze de urgentie van de reductie van CO2 benadrukken.

De klok telt af naar het moment dat Amsterdam door het ’CO2-budget’ heen is

Klimaatklok

In de plannen heeft de gemeente vastgelegd dat de stad nog maar een bepaalde hoeveelheid CO2 kan uitstoten, om een bijdrage te leveren aan het tegengaan van de opwarming van de aarde. Deze klok telt af naar het moment dat de stad door dit ’CO2-budget’ heen is.

De klimaatklok moet Amsterdammers bewust maken van de CO2-uitstoot, en laten zien welke stappen ze zelf kunnen zetten om bij te dragen aan het verlagen hiervan. De klimaatklok is maandag 19 april tgelanceerd en is te zien op digitale schermen in Amsterdam, waaronder op het Leidseplein.

CO2-uitstoot Amsterdam

De CO2-uitstoot in Amsterdam is, ondanks de groei van de stad, in 2020 gedaald naar 4.260 kton. Dat is een daling van 15% ten opzichte van 2017. Dat staat in de Klimaatrapportage 2021, waarmee de gemeente jaarlijks rapporteert over alle acties en maatregelen die impact hebben op de CO2-uitstoot van de stad.

Tegelijkertijd is de daling van de uitstoot in 2020 mogelijk niet structureel van aard, aangezien het deels veroorzaakt is door de impact van de coronacrisis.

Wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid): “Het is mooi dat in Amsterdam de CO2-uitstoot het afgelopen jaar verder is gedaald. We hebben in 2020 op alle fronten van de energietransitie plannen vastgesteld en concrete stappen gezet. Zo lag er eind 2020 in totaal 124 megawatt aan zonnepanelen op Amsterdamse daken: een groei van 7zeventig procent in één jaar tijd.”

Ook de voorbereidingen voor het aardgasvrij maken van Amsterdamse buurten gaan onverminderd door. “Nu de plannen concreter worden, is het belangrijk dat we als gemeente blijven luisteren en zorgen bij bewoners en ondernemers zoveel mogelijk wegnemen. Want alleen samen met de bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen we deze enorme opgave aan.”

Ambities

In de Klimaatrapportage kijkt de gemeente ook vooruit, aan de hand van een CO2-doorrekening van het onafhankelijke onderzoeksbureau CE Delft. Dankzij het rapport heeft de gemeente goed in beeld waar de CO2-uitstoot plaatsvindt.

Ook laat het zien welke ambities concreet zijn en welke ambities nog aanvullende plannen nodig hebben. De geactualiseerde doorrekening van CE Delft geeft voor 2030 een inschatting van 37 procent CO2-reductie (ten opzichte van 1990). Dit is lager dan de verwachting van vorig jaar, toen nog een CO2-reductie van 48 procent werd verwacht. Dit wordt deels veroorzaakt omdat de verduurzaming van de landelijke elektriciteitsproductie achterloopt in vergelijking met een jaar geleden. Dit heeft grote impact op de geraamde CO2-uitstoot voor Amsterdam in 2030.

Lokale uitvoering

De nieuwe doorrekening van CE Delft laat zien dat Amsterdam weliswaar op de goede weg is om het reductiedoel van 55% in 2030 te behalen, maar dat er meer nodig is. Niet alleen moeten voorgenomen acties en maatregelen volledig en succesvol worden uitgevoerd, maar de ook dat huidige aanpak moet ook verder worden geïntensiveerd, en worden aangevuld met nieuwe plannen.

Van Doorninck: “De gemeente heeft niet alle sleutels in handen. Ik roep het nieuwe kabinet op om voldoende financiële middelen en passende regelgeving beschikbaar te stellen, zodat lokaal de uitvoering verder kan worden vormgegeven en opgeschaald.”

Van Doorninck denkt bijvoorbeeld aan het verplichten van zonnepanelen op grote bestaande bedrijfsdaken, maar ook het verhogen van de gasprijs voor grootverbruikers. “Door de gasprijs te verhogen vanaf een bepaald gebruik worden de lage inkomens ontzien, en het geeft tegelijkertijd een prikkel om hard aan de slag te gaan met isolatie.”

Advertisment ad adsense adlogger