Download – Inspiratieboek Woningbouw in Hout

Download - Inspiratieboek Woningbouw in Hout

Woningbouw in hout is helemaal van deze tijd: mooi, biobased en duurzaam. Bovendien draagt houtbouw bij aan onze klimaatdoelen en is het een van de nieuwe hoekstenen van de circulaire bouweconomie. Het Inspiratieboek Woningbouw in hout presenteert achttien voorbeeldprojecten in de (sociale) woningbouw.

Het ‘Inspiratieboek Woningbouw in Hout’ laat ervaringen van de betrokken woningcorporaties, architecten en bouwers zien

Het boek geeft een variatie van laagbouw en hoogbouw, modulaire en hybride vormen in combinatie met staal, beton of baksteen. Met fraaie beelden en enthousiaste ervaringen van de betrokken woningcorporaties, architecten en bouwers.

Vincent Gruis, voorzitter van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie en professor Housing Management aan de TU Delft, ontving deze week het eerste exemplaar. “Het inspiratieboek geeft een aantal voorbeelden van houten woningbouw die niet misstaan in de Nederlandse gebouwde omgeving. Het laat zien dat bouwen in hout nu de aandacht krijgt die het verdient. Voor de omvangrijke woningbouwopgave is het zeer belangrijk dat er alternatieven worden ontwikkeld die naast de huidige bouwmethoden kunnen worden ingezet.”

Nederlandse smaak

“Het bouwen met biobased materialen biedt nieuwe kansen om de woningbouwopgave zodanig in te vullen dat deze ook bijdraagt aan de gewenste overgang naar een circulaire economie. Het inspiratieboek bevat veel voorbeelden waarbij biobased bouwen gecombineerd wordt met herbruikbaarheid, toepassing van traditionele materialen en de ‘Nederlandse smaak’, wat bij kan dragen aan een bredere acceptatie.”

Het Inspiratieboek Woningbouw in hout is een uitgave van het Transitieteam Circulaire Bouwconomie, gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Circulaire Bouweconomie is een samenwerking van overheid en markt. Het Transitieteam werkt in opdracht van het kabinet aan 100% circulair bouwen in 2050. RVO ondersteunt het Transitieteam.

Meer weten?

Bekijk en download het Inspiratieboek Woningbouw in Hout als pdf.

In het aankomend nummer van Bouw en Uitvoering wordt er uitgebreid aandacht besteedt aan Houtbouw in Nederland, onder ander door een interview met Dennis Hauer van Urban Climate Architects.

Advertisment ad adsense adlogger