Laadpalen elektrisch rijden worden versneld geplaatst

Laadpalen elektrisch rijden worden versneld geplaatst

Laadpalen voor elektrisch rijden worden in zes regio’s versneld geplaatst laat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat weten. Netbeheerders en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaan aan de slag om slim en snel meer laadpalen te plaatsen in heel Nederland. Het Rijk trekt 15 miljoen euro uit om de regio’s te helpen bij de aanleg van een landelijke dekkend netwerk. De regio’s leggen hetzelfde bedrag bij.

“Nederland loopt voorop als het gaat om de aanleg van laadpalen voor elektrisch rijden”

Samenwerken scheelt geld, tijd en levert eenduidigheid voor de gebruiker op. Nederland loopt voorop als het gaat om de aanleg van laadpalen. Deze samenwerking is een volgende stap op weg naar een landelijk dekkend, betrouwbaar en toekomstbestendig netwerk van laadpalen.

Uitvoering, plaats en plek laadpalen

Als onderdeel van het Klimaatakkoord hebben overheden, markt en netbeheerders landelijk afspraken gemaakt voor een goed laadnetwerk. Gemeenten en provincies hebben een belangrijke rol in de uitvoering van deze afspraken. Door samen te werken hoeft niet elke gemeente specialistische kennis in huis te halen. Ook kunnen ze samen aanbesteden, dat scheelt geld bij de aanleg. Daarnaast zorgt samen plannen ervoor dat laadpunten op een logische plek komen en ze snel geplaatst kunnen worden. Zowel in de straat voor particulieren, als bij bedrijventerreinen voor bussen en vrachtwagens.

Staatssecretaris Van Veldhoven: “Elektrisch rijden heeft veel voordelen. Om die maximaal te benutten moet je er wel van op aan kunnen dat je je auto overal in Nederland makkelijk kunt opladen. Dat vraagt de komende jaren nog veel werk. Daarom vind ik het mooi dat we samen met gemeenten, provincies en netbeheerders vandaag deze stap zetten op weg naar een landelijke dekkend netwerk van laadpalen.”

De regio’s zijn:

1.Provincies Zeeland en Zuid-Holland
2.G4 (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht)
3.MRA Elektrisch (provincies Noord-Holland, Flevoland, Utrecht)
4.Provincies Groningen, Fryslân en Drenthe,
5.Provincies Overijssel en Gelderland
6.Provincies Noord-Brabant en Limburg

In elke regio maakt ook de netbeheerder deel uit van de samenwerking. Die denkt vooraf mee over waar aansluitingen op het stroomnet komen en hoe het stroomnet het best belast kan worden. Het Rijk trekt 15 miljoen euro uit om de regio’s te helpen bij de aanleg van een landelijke dekkend netwerk. De regio’s leggen hetzelfde bedrag bij.

Versnelling

Als onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst maken de zes regio’s deze zomer een plan van aanpak hoe zij de uitrol van laadinfrastructuur regionaal gaan versnellen. Dat is de basis voor een plan op maat, dat elke gemeente maakt om de gebruikers te helpen.

Daarin staat bijvoorbeeld waar snelladers, openbare laadpalen of slimme laadpleinen komen. Er is aandacht voor logistiek, doelgroepenvervoer en binnenvaart. Daarnaast wordt het proces van aanvraag tot plaatsing van de laadpaal versneld zodat beter ingespeeld kan worden op een toename van de laadvraag. In de overeenkomsten is afgesproken dat de regio’s hun plannen jaarlijks actualiseren en rapporteren over de voortgang.

Goed en groei

Het aantal elektrische auto’s groeit snel. Het kabinet wil dat in 2030 alle auto’s die nieuw de weg op komen helemaal zonder uitlaatgassen rijden. Naar verwachting zijn er op dat moment zo’n 1,9 miljoen elektrische auto’s, die samen ongeveer 1,7 miljoen laadpunten nodig hebben. Naar schatting zijn er in Nederland in 2021 213 nieuwe laadpunten per werkdag nodig, en in 2025 550 nieuwe laadpunten per werkdag. Er zijn veel innovatieve Nederlandse bedrijven die hun producten en kennis op het gebied van laadinfrastructuur exporteren. Nergens ter wereld staan zoveel laadpunten per vierkante kilometer als in Nederland.

Meer info

Over de nationale agenda laadinfrastructuur lees je hier meer.

Laadpalen elektrisch rijden worden versneld geplaatst.

Advertisment ad adsense adlogger