Laag gehalte radon en thoron in Nederlandse woningen

Laag gehalte radon en thoron in Nederlandse woningen

Nederlandse woningen bezitten een relatief laag gehalte radon en thoron. Dat blijkt uit onderzoek naar radon en thoron dat het RIVM in 2013 en 2014 in ruim 2500 woningen in Nederland (bouwjaar 1930 en later) heeft uitgevoerd.

Het onderzoek van het RIVM is wereldwijd voor het eerst dat op deze schaal onderzoek is gedaan naar thoron in woningen. Radon en thoron zijn radioactieve edelgassen die van nature ontstaan in de bodem en in daarvan gemaakte bouwmaterialen. Vandaar uit kunnen ze in de woning terechtkomen. Als de radioactieve stoffen die ontstaan als radon en thoron vervallen, dragen ze bij aan het risico op longkanker.

Regionale verschillen

Het onderzoek toont regionale verschillen. Zo is de gemiddelde concentratie in Zuid-Limburg ongeveer tweeënhalf keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. Dit heeft waarschijnlijk te maken met verschillen in bodemtype. Maar in vergelijking met andere Europese landen is de radonconcentratie in Nederlandse woningen laag. In woningen gebouwd vanaf 2000 is de gemiddelde radonconcentratie ruim twintig procent lager dan het landelijk gemiddelde. Dat betekent dat wordt voldaan aan de eerder gemaakte afspraken tussen overheid en bouwwereld, om de straling in nieuwbouwwoningen niet te laten toenemen. Er is een laag gehalte radon en thoron in Nederlandse woningen.

Onder de verwachting

Voor thoron vallen de metingen lager uit dan verwacht. Er zijn enkele uitzonderingen, maar het aantal woningen met een meetwaarde aan de hoge kant is veel kleiner dan het RIVM op basis van een vooronderzoek uit 2012 had ingeschat. Voor thoron zijn nog geen normen of grens- waarden vastgesteld. En omdat dit het eerste grote thorononderzoek in de wereld is, is de onzekerheid in de meetresultaten groter dan bij radon het geval is.

Advertisment ad adsense adlogger