Megacontract TenneT voor hoogspanningskabels

Megacontract TenneT voor hoogspanningskabels Nederland en Duitsland

Netbeheerder TenneT heeft na een aanbestedingsprocedure een meerjarig contract gesloten met een achttal contractpartners. Deze partijen leveren en installeren de komende jaren in opdracht van TenneT de wisselstroom hoogspanningskabels voor de 110, 150, 220 en 380 kV onshore hoogspanningsverbindingen in Duitsland en Nederland.

Dit zogenaamde Corporate Framework Agreement verzekert de beschikbaarheid van materialen en montagepersoneel om de geplande hoogspanningsprojecten op tijd te realiseren. “De komende jaren leggen we in Duitsland zo’n 900 km aan hoogspanningsverbindingen aan en in Nederland realiseert TenneT zo’n 4.000 km aan hoogspanningskabels.” zo meld TenneT. De totale geschatte contractwaarde van deze omvangrijke gunning is 1.5 miljard euro, waarvan de helft bestemd is voor investeringen in Duitsland en de andere helft voor Nederland.

Sjouke Bootsma, Director Supply Chain management van TenneT is verheugd op de uitkomst van de aanbesteding. “We hebben betrouwbare, proactieve en innovatieve partners nodig met hoge kwaliteits- en veiligheidsstandaarden. We kijken echt uit naar nauwe samenwerking met de partners de komende jaren”.

Snelheid en vereenvoudiging van projecten TenneT

De transitie van fossiele naar duurzame energie vraagt veel van het elektriciteitsnet. Huishoudens stappen over op warmtepompen, daken liggen vol met zonnepanelen, windparken leveren duurzaam opgewekte energie en bedrijven en industrie willen massaal overstappen op elektriciteit. Om aan deze vraag te kunnen voldoen, moet TenneT het hoogspanningsnet fors uitbreiden. Dit vraagt niet alleen om veel gespecialiseerde werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld engineeringswerkzaamheden, dit vraagt ook van deze contractpartijen snelheid en vereenvoudiging in de uitvoering van de projecten.

Partnership en betrouwbare leveringen

Door met acht contractpartners een duurzame relatie op te bouwen, verwacht TenneT samen met de partijen te investeren in slimme manieren van werken en betrouwbare leveringen. Het bedrijf vervolgt:

“Juist in tijden schaarste en capaciteitstekorten, is het van cruciaal belang dat we samenwerken. Binnen de raamcontracten voor standaard kabelsystemen in Nederland weten leveranciers hoe hun portefeuille de komende jaren eruit gaat zien. Met die wetenschap kunnen de marktpartijen voor de standaard materialen voorraden aanleggen. En hoewel we geen afnameplicht hebben, maken we het op deze manier voor de projecten eenvoudiger en efficiënter. Projecten kunnen hiermee op afroep hun kabels bestellen en dat levert, in vergelijking met de huidige manier van werken, een tijdwinst op van zo’n half jaar. Voor Duitse projecten en projecten buiten het standaard kabelsysteem werken we met mini-competities. Ook daar winnen we gemiddeld zo’n 3 maanden aan tijd.”

Advertisment ad adsense adlogger