NEN introduceert normering prefab beton

Aanvullende regels prefab beton in NEN 6726

Het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) heeft een nieuwe normenserie uitgebracht voor aanvullende regels voor toepassing van prefab betonproducten in constructies. Deze norm vervangt deels NVN 6525:2008. Hiermee krijgen marktpartijen in Nederland praktische handvatten voor de toepassing op hun betonproducten van internationale normen. Daardoor kunnen bijvoorbeeld onbedoeld verkeerde interpretaties worden voorkomen.

De nieuwe normontwerpen zijn in samenhang opgesteld met die uit de Eurocode-serie (o.a. NEN-EN 1990), NEN-EN 13670 voor de uitvoering van betonconstructies en de Europese productnormen voor vooraf vervaardigde betonproducten kan worden gebruikt. De normenreeks bestaat uit een algemeen deel en afzonderlijke delen per toepassing. De teksten in dit normontwerp zijn opgesteld als toelichting en/of aanvulling op NEN EN 1992 1 1 en de betreffende productnorm.

Op basis van de volgende argumenten is de keuze gemaakt of een aanvullende tekst is beschreven bij NEN-EN 1992-1-1 of bij de betreffende productnorm is gedaan:

  • Als de aanvulling betrekking heeft op de samengestelde constructie, is de aanvulling zo mogelijk toegevoegd aan NEN-EN 1992-1-1. Een uitzondering hierop wordt gevormd indien de aanvulling betrekking heeft op een tekst in de productnorm die reeds ingaat op de samengestelde constructie.
  • De aanvulling die betrekking heeft op het vooraf vervaardigde product is toegevoegd aan de betreffende productnorm.

NEN & Europese normcommissie

In sommige gevallen geven zowel NEN-EN 1992-1-1 als de desbetreffende productnormen ontwerpregels. De ontwerpregels in de productnorm zijn voorgelegd aan de Technical Committee CEN/TC 250/SC 2 en hebben daarmee de instemming van de Europese normcommissie. Daarom prevaleren de productspecifieke ontwerpregels boven de algemene regels volgend uit de NEN EN 1992-1-1.

“In de toekomst kunnen andere delen volgen” vermeld NEN in haar persbericht. “Bijvoorbeeld op het gebied van ribbenvloeren, combinatievloeren en andere constructies samengesteld uit producten volgens Europese productnorm voor vooraf vervaardigde betonproducten.”

De ontwerpnormen zijn voor commentaar gepubliceerd. Er kan tot 1 november 2023 via deze webpagina commentaar worden ingeleverd.

Advertisment ad adsense adlogger