Minder vergunningseisen een trend?

minder vergunningseisen; begin van een trend

Waterschap Hoogheemraadschap van Rijnland gaat het aantal vergunningseisen terugbouwen. Voorheen moest er voor veel bouwzaken (zoals het aanleggen van een steiger) een vergunning worden aangevraagd. Het waterschap vindt dit soort vergunningaanvragen onnodig en schaft deze af. Vanaf heden hoeft er alleen nog maar een vergunning worden aangevraagd voor het bouwen van een waterkering. Dit omdat het ontzettend kwetsbaar is.

Voor alle dergelijke bouwactiviteiten is er geen vergunning meer nodig. Het Waterschap gaat uit van de kennis en expertise van bouwers en vertrouwd erop dat zowel burgers, bouwers als bedrijven zelf weten wat wel en wat niet kan. Het Waterschap hoopt door burgers zelf een zorgplicht te geven dat mensen meer hun eigen verantwoordelijkheid gaan dragen.

Vangnet

Het Waterschap bespaart door deze maatregel veel geld, zo’n €300.000 voor het Rijnland en zo’n €150.000 voor burgers en bedrijven. Het Waterschap behoudt haar zorgplicht. Er zijn zeven cases opgesteld waarin beschreven wordt aan welke eisen bouwwerken moeten voldoen. Daarnaast is er in die cases beschreven wat de bouwers van te voren moeten regelen. Indien er iets mis gaat kan de bouwer nog altijd terecht bij het Waterschap, de ambtenaren zullen er dan alsnog naar gaan kijken. Op deze manier dient de zorgplicht van het Waterschap als vangnet.

Hoogheemraadschap van Rijnland hoopt een trend te zetten zodat andere waterschappen ook minder vergunningseisen stellen. Door uit te gaan van vertrouwen en flexibiliteit maar regels te stellen waar het moet, is het mogelijk om deregulering plaats te laten vinden.

Advertisment ad adsense adlogger