Monitor Bouwketen: bouw goed onderweg in 2016

Monitor Bouwketen: bouw goed onderweg in 2016

Na een forse productiestijging in 2015 is de bouwketen in 2016 goed van start gegaan. Dat blijkt uit de recent gepubliceerde Monitor Bouwketen. De orderportefeuille is in vergelijking met de conjunctuurmeting van een halfjaar geleden met bijna een maand toegenomen tot 7 maanden. De opleving concentreerde zich eerst vooral in de woningbouw, maar in de laatste maanden is er ook sprake van een sterke groei van de werkvoorraad in de utiliteitsbouw.

Alleen bij de ingenieursbureaus is de orderportefeuille teruggelopen. Van alle bedrijven in de bouwketen verwacht twee op de vijf bedrijven een toename van de omzet de komende periode. Het productievolume ligt nog altijd wel onder het niveau van 2008. Dit blijkt uit de onlangs gepresenteerde Monitor Bouwketen voorjaar 2016.

Monitor Bouwketen

Ieder halfjaar publiceren de BNA, Bouwend Nederland, NLingenieurs en UNETO-VNI de Monitor Bouwketen, die de actuele stand van zaken in de bouwkolom weergeeft. In november 2015 liet de voorgaande Monitor al zien dat er een krachtig herstel is ingezet en dat de woningnieuwbouw de motor achter het herstel in de bouwketen is. De utiliteitsbouw laat nu ook groei zien. In de GWW is echter nog steeds sprake van een lichte daling van de omzet.

Omzet per sector

De verwachting over de omzet is verschillend per deelsector. Opvallend is de sterk verbeterde omzetverwachting bij de architectenbureaus ten opzichte van vorig half jaar. Bij de ingenieursbureaus en bouwbedrijven valt op dat het aandeel dat een omzetstijging verwacht is afgenomen. Ondanks een lichte afname is het oordeel over de omzetverwachting in de totale bouwketen nog goeddeels positief. Het aandeel bedrijven dat een toename van het personeelsbestand verwacht is gestegen.

Bron: Bouwend Nederland

Advertisment ad adsense adlogger