Veel draagvlak voor monumenten in Nederland

veel-draagvlak-voor-monumenten-in-nederland

Er is veel draagvlak voor monumenten in Nederland. Maar liefst 89% van onze landgenoten vindt het belangrijk dat monumentaal erfgoed behouden blijft. Tegelijkertijd maakt het merendeel van de Nederlanders (58%) zich zorgen over de leegstand, achteruitgang of het verdwijnen van monumenten in ons land.

Dit blijkt uit het tweejaarlijkse onderzoek van Right Marktonderzoek naar monumentaal erfgoed. Het aantal mensen dat aangeeft het behoud van monumenten belangrijk te vinden is ten opzichte van het vorig onderzoek, in 2014, gestegen met 8%.

Symboolfunctie

Een belangrijke nationale of regionale gebeurtenis die heeft plaatsgevonden bij een monument, wordt genoemd als dé reden om een monument niet verloren te laten gaan. Bijna de helft geeft aan dat zij een monument dat symbool staat voor een dorp of een stad ook liever niet zien verdwijnen. 87% van de Nederlanders dat monumenten een positieve invloed hebben op de aantrekkingskracht van een stad of dorp. Op de vraag in hoeverre men zich medeverantwoordelijk voelt voor het behoud van monumentaal erfgoed in Nederland of in de eigen regio, reageert ruim 40% bevestigend. Bijna negen van de tien respondenten geeft aan dat het bezoeken van een monument eraan bijdraagt dat mensen beter begrijpen wat het belang is van monumentenzorg.

Monumenten in Nederland populair

Ruim driekwart van de Nederlanders heeft wel eens een monument bezocht; een derde van de Nederlanders in het afgelopen jaar. De mogelijkheid om iets te leren over de historie (69%), nieuwsgierigheid (48%) en de wens om meer te weten te komen over een dorp, stad of regio (36%) beweegt mensen om een monument te bezoeken. De Dam in Amsterdam en de bijbehorende monumenten als het Paleis op de Dam en het Monument op de Dam worden het vaakst als meest aansprekende monument van Nederland genoemd (18%). Het Rijksmuseum en diverse kastelen en paleizen werd ook vaak genoemd.

Open Monumentendag

Bijna negen van de tien respondenten geeft aan dat het bezoeken van een monument eraan bijdraagt dat mensen beter begrijpen wat het belang is van monumentenzorg. Voor het onderzoek werden steekproefgewijs 1.341 Nederlanders van 18 jaar en ouder ondervraagd. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Projectbureau Open Monumentendag en diens hoofdsponsor BankGiro Loterij. Komend weekend, 10 en 11 september, zijn ruim 5.000 monumenten in Nederland gratis te bezoeken tijdens de Open Monumentendag.

Advertisment ad adsense adlogger