Nationaal Deltacongres online op 12 november

Nationaal Deltacongres online op 12 november Sustainable Urban Deltas

Het elfde Nationaal Deltacongres op 12 november vindt volledig digitaal online plaats. Onderwerpen zijn onder meer klimaatbestendige woningbouw, hittestress en zeespiegelstijging.

De thema’s van het Nationaal Deltacongres zijn o.a. droogte, klimaatbestendige woningbouw en de energietransitie

12 november Nationaal Deltacongres

Het Deltacongres start met een plenaire uitzending van ‘De Delta Draait Door’. Onder leiding van gespreksleider Rens de Jong bespreken deltacommissaris Peter Glas, minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat), Annemieke Nijhof (Deltares), Jeroen Haan (dijkgraaf van het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en vicevoorzitter van het Bestuurlijk Platform Zoetwater), Ingrid Thijssen (VNO-NCW) en Peter Kuipers Munneke (weerman en meteoroloog) actualiteiten in het Deltaprogramma.

Woningbouw

Hierna volgen twee rondes met inhoudelijke sessies. De thema’s zijn veelzijdig: droogte, klimaatbestendige woningbouw, integraal riviermanagement, ruimtelijke adaptatie, de energietransitie, internationaal werken, hittestress en zeespiegelstijging.

In de sessie over de klimaatbestendige woningbouw geven Dirk-Siert Schoonman (bestuurslid Unie van Waterschappen en dijkgraaf waterschap Drents Overijsselse Delta) en Stefan Kuks (voorzitter stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie en watergraaf van waterschap Vechtstromen) hun visie in een filmpje en in het bestuurlijk panel.

Lees ook: Hitteplein: proeftuin voor klimaatadaptieve innovaties

Internationaal perspectief

In de sessie over een internationaal perspectief op het Deltaprogramma laten de waterschappen zich zien met hun internationale programma de Blue Deal.

Hein Pieper (vicevoorzitter Unie van Waterschappen en dijkgraaf van waterschap Rijn en IJssel) laat zien op welke manier werken in internationale projecten helpt om het waterbeheer in Nederland te verbeteren.

Daarnaast leggen Hans Waals (waterschap Hollandse Delta) en Antje Dekker (waterschap De Dommel) stellingen voor aan het panel over het belang van leren uit het buitenland.

Info en aanmelden

Iedereen die betrokken is bij- en geïnteresseerd is in het Deltaprogramma is welkom op het congres: maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en overige belangstellenden. Er circa 1.500 digitale deelnemers verwacht.
Aanmelden voor het Nationaal Deltacongres kan op deltaprogramma.nl.

Nationaal Deltacongres online op 12 november.

Advertisment ad adsense adlogger