Nieuw Bouwbesluit versie 2017-06

Nieuw Bouwbesluit versie 2017-06

Per 22 juni 2017 is er een aanpassing gemaakt van het Bouwbesluit 2012; het Bouwbesluit versie 2017-06.

Binnen welke versie van het Bouwbesluit dient het bouwwerk te worden beoordeeld? Bouwbesluit versie 2017-06?

Door de afstemming met het Besluit eisen inrichtingen Drank- en horecawet, implementatie van richtlijn 2014/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid (PbEU 2014, L155) en enkele andere wijzigingen, is het noodzakelijk om ook het Bouwbesluit 2012 aan te passen.

Wijzigingen en Aanpassingen

Aanpassingen en wijzigingen worden doorgevoerd in nagenoeg in alle hoofdstukken van het Bouwbesluit. Artikel 1 onderdeel P gaat in per 22 juni 2017. De regeling Bouwbesluit evenals de Woningwet blijven onaangepast.
Lees hier de wijzigingen van het Bouwbesluit.

Welke versie?
Zeker in het licht van de komende wijzigingen rondom de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is het van belang dat elke partij die deelneemt aan het bouwproces weet op basis van welke versie van het Bouwbesluit het bouwwerk dient te worden beoordeeld.

Voor een ieder die toetst, beoordeelt of op een andere wijze het Bouwbesluit gebruikt; vernoem de juiste versie van het Bouwbesluit in uw documenten en rapporten om fouten en vergissingen te voorkomen. De juiste vermelding is: Bouwbesluit 2012 versie 22-6-2017.

De volledige tekst van Bouwbesluit 2017-06 is hier in te zien.

Advertisment ad adsense adlogger