Nieuwe CUR-aanbeveling onderhoud kunstwerken

Nieuwe CUR-Aanbeveling onderhoud kunstwerken

Onlangs is CUR-aanbeveling 117:2015 verschenen. In deze nieuwe aanbeveling zijn eenduidige afspraken vastgelegd voor inspectie en advies van civieltechnische kunstwerken zoals bruggen, viaducten en sluizen. De aanbeveling 117:2015 geeft procedures, regels en eisen voor het inspecteren en onderzoeken van schade en schadeprocessen aan betonconstructies en voor de daaropvolgende schadediagnose en -prognose. Nieuwe CUR-Aanbeveling onderhoud kunstwerken.

De aanbeveling 117:2015 kan beschouwd worden als uitbreiding op CUR-Aanbeveling 72:2011 voor inspectie en onderhoud van betonconstructies. Advisering over te nemen onderhoudsmaatregelen vormde namelijk géén onderdeel van die aanbeveling, evenmin als het uitvoeren van een veiligheidsbeoordeling van constructies met schade. Dit gaf vaak onduidelijkheden bij opdrachtgevers zoals gemeenten, provincies en opdrachtnemende bedrijven. De aanbeveling 117:2015 geeft hen die eenduidigheid. Het bevordert de onderlinge vergelijkbaarheid van aanbiedingen door opdrachtnemers en leidt tot een betere prijs/kwaliteitsverhouding van uitgevoerd werk.

Inspectie en advies

Hierom is besloten uit te breiden naar een uniforme beschrijving van inspecties en advisering over meerdere materiaalsoorten en kritieke onderdelen. Dit stelt beheerders van kunstwerken in staat betere planningen en budgetramingen op te stellen. In eerste instantie is de aanbeveling 117:2015 voor civieltechnische (infrastructurele) constructies, maar de nieuwe aanpak kan ook voor objecten uit het bouwkundige en utilitaire vastgoed toegepast worden. Er is aansluiting gezocht bij andere normen en richtlijnen, zoals de NEN 2767 Conditiemeting.

Handboek en bijlage

CUR-Aanbeveling 117:2015 is als digitale versie te bestellen, als papieren versie te bestellen en voor CUR-Aanbevelingen-abonnees direct online te raadplegen en downloaden. Bij de Aanbeveling behoort ook een aantal specifieke handboeken voor verschillende materialen, die later in het jaar zullen verschijnen. Enkele bijlagen zijn al als pdf te downloaden.

Een CUR-Aanbeveling kent een vast omschreven onderwerp en toepassingsgebied, waardoor het gebruik tot bepaalde toepassingen kan worden beperkt.

Advertisment ad adsense adlogger