Verkeerslawaai steeds groter probleem

Verkeerslawaai steeds groter probleem

Uit groot onderzoek van kennisinstituut CROW-KPvV blijkt dat geluidshinder veroorzaakt door verkeer een groot probleem is voor de volksgezondheid. En de prognose is dat geluidshinder de komende jaren alleen nog maar toe zal nemen. volgens de onderzoekers zal in 2020 zal de schade door geluidshinder aan mensen even groot zijn als de schade veroorzaakt door verkeersongevallen. Als belangrijkste veroorzakers van geluidshinder in woonomgeving worden personen- en vrachtauto’s en brom- en snorfietsen genoemd. Verkeerslawaai steeds groter probleem.

Ernstige gevolgen

Geluidshinder wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie aangewezen als veroorzaker van hart- en vaatziekten door onder meer stress. Met name de negatieve invloed op de nachtrust kan ernstige gevolgen hebben.
Volgens het onderzoek hebben tussen de 600.000 en 800.000 Nederlanders ernstige hinder van verkeerslawaai. De onderzoekers omschrijven hinder als ’Een gevoel van afkeer, boosheid, onbehagen, onvoldaanheid of gekwetstheid dat optreedt wanneer herrie iemands gedachten, gevoelens of activiteiten beïnvloedt.’
Zo’n 300.000 mensen zouden slaapproblemen ondervinden door verkeerslawaai. Jaarlijks worden zo’n 84 hartinfarcten in verband gebracht met blootstelling aan verkeerslawaai.

Gevelisolatie, geluidswallen en stiller wegdek

Omgevingsgeluid veroorzaakt door wegverkeer neemt in Nederland neemt alsmaar toe, terwijl het lawaai door treinen en vliegtuigen ongeveer gelijk blijft. Vooral in de gebieden waar het nu relatief rustiger is, zal de overlast van wegverkeer voorlopig nog verder toenemen door drukkere en nieuwe wegen.
Op dit moment zijn 445.000 woningen bij de overheid aangemeld die met geluidsoverlast te maken hebben. Noord- en Zuid-Holland kennen de meeste huizen met geluidshinder. Voor een derde van deze woningen zijn inmiddels maatregelen genomen in de vorm van geluidswallen, gevelisolatie of een stiller wegdek. Met de uitkomst van dit onderzoek kan verwacht worden dat van overheidswege de komende tijd meer in dergelijke maatregelen geïnvesteerd zal worden. Aangezien de toename van verkeer lastig is tegen te gaan, is er behoefte aan creatieve en maatgerichte oplossingen.

Advertisment ad adsense adlogger