Nieuwe leennormen voor nul-op-de-meterwoningen

Nieuwe leennormen op nulopdemeterwoningen

>Het hypotheekbedrag dat eigenaren van een nul-op-de-meterwoning kunnen lenen wordt door de overheid verhoogd. Hoewel het kabinet terughoudend is met het geven van extra ruimte voor hypotheken. Dat juist deze leennorm er wil in werking wordt gezet geeft aan dat de lastenverlichting bij een nul-op-de-meterwoning reëel is.

Bij een nul-op-de-meterwoning worden energiebesparende maatregelen gecombineerd met energieopwekking waardoor het netto energieverbruik tot ongeveer nul wordt gereduceerd. De nieuwe leennormen voor dit soort woningen gaan in op 1 januari 2015.

Nieuwe leennormen

Voorheen kon er voor €13.500 worden geleend, vanaf volgend jaar is het leenbedrag verhoogd naar €25.000. Belangrijk is dat de aannemer hiervoor minimaal 10 jaar de energieprestatie van de woningen moet garanderen.

Het Nibud

Het kabinet heeft dit besloten nadat zijn advies hadden gewonnen bij het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). Het Nibud heeft doorgerekend of dit soort woningen ook daadwerkelijk voor lastenverlichting zorgen. De overheid is terughoudend met dit soort regelingen omdat zij niet wil dat burgers te hoge leningen aan gaan. Dat deze nieuwe leennormen er wel doorheen zijn geeft aan dat de ook overheid de lasterverlichting reëel vindt.

Bouwend Nederland

Bouwend Nederland geeft aan blij te zijn met de maatregel. Door de nieuwe leennormen wordt de kans vergroot dat er nieuwe huizen gaan worden gebouwd. Daarnaast geeft Bouwend Nederland aan dat de regel recht doet aan de eigenaren die investeren in een nul-op-de-meterwoning. Beleidsadviseur bij Bouwend Nederland Helen Visser: “Wij hopen dat met de impulsmaatregel de bouw van nieuwe nul-op-de-meterwoningen of de energiezuinige renovatie van bestaande woningen wordt bevorderd”.

Advertisment ad adsense adlogger