Nieuwe norm daglicht in gebouwen

Nieuwe norm daglicht in gebouwen

De hoeveelheid daglicht in gebouwen wordt in de toekomst anders bepaald. Straks berekenen we de daglichtfactor in procenten t.o.v. het licht in het vrije veld volgens de Europese norm NEN-EN 17037. Nu wordt de equivalente daglichtoppervlakte bepaald volgens NEN 2057. Nieuwe norm daglicht in gebouwen.

“Nieuwe meetmethode is moderner, overzichtelijker, nauwkeuriger, reëler, inzichtelijker, internationaler en makkelijker”

Begin 2019 is NEN-EN 17037 voor het bepalen van daglicht gepubliceerd. De Nederlandse vertaling hiervan is nu beschikbaar. De norm sluit beter aan bij de werkelijkheid en bij de huidige manier van werken.

Bouwregelgeving

De daglichtfactor wordt bepaald door het gebouw in te voeren in bestaande gratis software en geeft inzicht in de verdeling van het daglicht over de hele ruimte. De normcommissie heeft het ministerie van BZK geadviseerd deze bepalingsmethode in de bouwregelgeving over te nemen. Dit zal waarschijnlijk nog tot na 2021 duren. Tot die tijd blijft de (door NEN ingetrokken) NEN 2057 geldig voor de bouwregelgeving.

Meten, berekenen, vergelijken

Architecten, ontwerpers, projectontwikkelaars, investeerders, technisch adviseurs en fabrikanten kunnen de nieuwe norm op dezelfde manier gebruiken als NEN 2057.

Voordeel is dat nu meteen duidelijk is waar de donkere en lichte plekken in een ruimte zijn. Onderzoekers kunnen gebouwen binnen en buiten Nederland makkelijker met elkaar vergelijken. Handhavers en controleurs (bouw- en woningtoezicht, ARBO-diensten) kunnen eindelijk theorie en praktijk met elkaar vergelijken, omdat de factor zowel berekend als gemeten kan worden.

Richtlijn ook voor zonlicht, uitzicht en bescherming

De Europese norm geeft ook richtlijnen voor de blootstelling aan zonlicht, uitzicht en bescherming tegen verblinding. Dit zijn, net zoals daglicht, belangrijke factoren voor de kwaliteit van het gebouw. Ze bevorderen het welzijn en de productiviteit van de aanwezigen.

Aangetoond is dat daglicht belangrijk is voor de gezondheid van mensen. Vanwege dit belang wordt aan een Nederlandse praktijkrichtlijn met toelichting en voorbeelden gewerkt. De nieuwe eisen behorende bij de daglichtfactor voor de bouwregelgeving worden nog door de overheid vastgesteld.

Meepraten?

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Verlichting’ houdt zich bezig met de toepassing van kunstlicht en daglicht in kantoren, op de werkplek, op industrieterreinen, als sportverlichting, als noodverlichting en als openbare straatverlichting . Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar bi@nen.nl.

Info

Voor informatie over NEN-EN 17037:2018 nl of over het normalisatieproces: ir. Annet van der Horn, consultant Bouw & Installatie, telefoon 015 2 690 286 of e-mail.

Advertisment ad adsense adlogger