Norm voor meten geluidwering in gebouwen

Norm voor meten van geluidwering in gebouwen

Het Bouwbesluit 2012 stelt eisen aan de geluidwering in gebouwen. In NEN 5077 is de methode om dit te meten aangepast. De norm sluit daarmee weer aan bij de Europese normen en de Europese Verordening Bouwproducten.

Er wordt nu gemeten in tertsbanden in plaats van octaafbanden

De belangrijkste veranderingen zijn dat in tertsbanden i.p.v. octaafbanden wordt gemeten en er een uitbreiding is naar 3150 Hz. Ook wordt het mogelijk de metingen uit te breiden naar lagere (50 Hz t/m 80 Hz) en hogere (4000 Hz en 5000 Hz) frequentiebanden. Voor installatiegeluid wordt (nog) niet gemeten in tertsbanden.

NEN 5077-aanpassingen

Over het algemeen zullen de uiteindelijke uitkomsten in decibel gelijk blijven. Alleen als specifieke akoestische verschijnselen duidelijk aanwezig zijn in het te meten frequentiegebied zoals resonantie, coïncidentie en geluidlekken, dan kunnen bij het meten in tertsbanden, lagere waarden optreden dan in octaafbanden.

Er is een vereenvoudigde meetmethode toegevoegd die toegepast mag worden als de uitkomsten voldoende marge hebben t.o.v. de eis. Hiermee kan in veel gevallen een flinke tijdswinst bij de meting worden behaald.

In het Bouwbesluit wordt voorlopig nog van de versie uit 2006, met enkele correctiebladen van een latere datum, gebruik gemaakt. Deze zijn door NEN ingetrokken, maar binnen de bouwregelgeving nog geldig.

Termen NEN 5077

De termen voor de grootheden zijn gestroomlijnd:
Algemene term-Grootheid in NEN 5077:2019
geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies-gevelgeluidniveauverschil of gevelgeluidwering
luchtgeluidisolatie-luchtgeluidniveauverschil
contactgeluidisolatie-contactgeluidniveau
geluidniveaus veroorzaakt door installaties-installatiegeluidniveau

Meepraten

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Geluidwering in gebouwen’ houdt zich bezig met het maken van normen en praktijkrichtlijnen voor geluidwering in gebouwen (woningen, woongebouwen en andere gebouwen) of onderdelen daarvan in Nederlands, Europees en mondiaal verband, waarbij zowel metingen als berekeningen worden genormeerd, zowel van laboratorium situaties als in praktijksituaties.

Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar bi@nen.nl.

Advertisment ad adsense adlogger