NEN norm voor buitenriolering en aansluitleidingen gas

NEN norm voor buitenriolering en aansluitleidingen gas

Diverse publicaties van Normalisatieinstituut NEN hebben het daglicht gezien. Zoals de nationale normenserie NEN 7244 ‘Gasvoorzieningsystemen en drie nieuwe normdocumenten over de aanleg, het gebruik en het onderhoud van buitenriolering. NEN norm voor buitenriolering en aansluitleidingen gas.

Norm aansluitleidingen voor gas, NEN 7244 deel 7

De nationale normenserie NEN 7244 ‘Gasvoorzieningsystemen – Leidingen voor maximale bedrijfsdruk tot en met 16 bar’ is op basis van de Europese normen voor gasdistributieleidingen opgesteld.

NEN 7244-7 geeft specifieke functionele eisen voor sterkte- en dichtheidsbeproeving en voor het in bedrijf en buiten bedrijf stellen van gasdistributieleidingen. De norm dient in onderlinge samenhang te worden gezien met de overige delen uit de NEN 7244-reeks.

Wijzigingen

NEN 7244-7:2019 vervangt NEN 7244-7:2005 en NEN 7244-7/A1:2009. In de nieuwe versie zijn zowel inhoudelijke wijzigingen opgenomen als wijzigingen in relatie tot het verwijzen naar relevante normen.

Meepraten

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Gasdistributieleidingen’ houdt zich bezig met het opstellen en onderhouden van normen in de NEN 7244-reeks, onder andere op basis van Europese normen voor gasvoorzieningssystemen.

Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar energy@nen.nl.
Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Timo de Groot, energy@nen.nl.

Lees verder onder de foto.

Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd

Onlangs zijn er drie nieuwe normdocumenten uitgebracht over de aanleg, het gebruik en het onderhoud van buitenriolering.

Aanleiding was de publicatie van NEN-EN 1610 in 2015. Deze Europese norm gaat over de aanleg en beproeving van buitenriolering onder vrij verval. De norm bevat algemene eisen en laat op een aantal plaatsen toe dat nationaal een nadere invulling kan worden gegeven.

Om toepassing ervan in Nederland te faciliteren, heeft de normcommissie ‘Afvalwatertechniek’ besloten om NEN-EN 1610 in het Nederlands te vertalen. Tegelijkertijd is de bestaande NPR 3218:1984 ‘Buitenriolering onder vrij verval – Aanleg en onderhoud’ geheel herschreven naar de situatie van nu.

Het resultaat is drieledig

• NEN-EN 1610 + NEN 3218-1:2019 nl: een in het Nederlandse vertaalde NEN-EN 1610 voor de aanleg van buitenriolering onder vrij verval, gecombineerd met NEN 3218-1 die uitleg en een nadere invulling geeft op NEN-EN 1610. Ook lijnafwatering maakt onderdeel uit van deze nationale aanvulling;
• NPR 3218-2 met richtlijnen voor de gebruiksfase;
• NPR 3218-3 met praktijkrichtlijn voor onderhoud van buitenriolering.
Met de komst van deze nieuwe set normen is NPR 3218:1984 ingetrokken.

Meer informatie www.nen.nl

Advertisment ad adsense adlogger