Orderportefeuille bouw en uitvoering: groei zet door

Groei zet door in ordeportefeuille bouw en uitvoering

De groei in de orderportefeuille bouw en uitvoering zet door. In november 2014 nam de totale orderportefeuille in de burgerlijke en utiliteitsbouw toe tot 7,4 maanden. De orderportefeuille van de woningbouw nam toe tot 7,6 maanden en is dus gestegen met vier tiende maand. De utiliteitsbouw steeg met drie tiende maand naar 7,1 maanden.

Toename

Wel is deze toename enkel geconcentreerd bij grote bedrijven. Vanaf begin 2014 is de totale orderportefeuille gestegen met bijna 2 maanden.In de gehele bouw is de orderportefeuille in november per saldo met twee tiende maand toegenomen tot 6,9 maanden.

Grond-, weg- en waterbouw

In de grond-, weg- en waterbouw (gww) is de orderportefeuille juist gedaald naar 5,4 maanden. In 2013 was er sprake van een stijging in de orderportefeuille van de gww. Deze is in 2014 teniet gedaan. Zo daalde in de wegenbouw de werkvoorraad met zes tiende maand naar 4,8 maanden. De orderportefeuille in de grond- en waterbouw daalde met vier tiende maand naar 6,1 maanden.

Conjunctuurmeting EIB

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft een conjunctuurmeting in de bouwnijverheid gedaan. Aan de conjunctuurmeting verleenden ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan 10 personeelsleden hun medewerking. Uit deze conjunctuurmeting blijkt dat ruim de helft van de bedrijven hun huidige ordepositie als normaal bestempelt, terwijl een derde deze als klein beoordeelt. 7 van de 10 bedrijven verwacht geen verandering van de personeelsbezetting, dit tegenover een kwart van de bedrijven een krimp van het personeelsbestand verwacht.

Advertisment ad adsense adlogger