Proefboring naar aardwarmte in Amstelland

Proefboring van EBN naar aardwarmte in Amstelland

Kunnen woningen in de regio Amstelland in de toekomst met aardwarmte verwarmd worden? Om daar achter te komen is meer kennis nodig van de ondergrond. In het gebied Amstelland wordt binnenkort een onderzoekboring gedaan door EBN.

“EBN gaat, verspreid over het land, 10 proefboringen uitvoeren”

Geen verzakkingen

De kennis die met deze onderzoekboring over de ondergrond wordt verkregen wordt door gemeenten in de regio Amstelland en provincie Noord-Holland gebruikt om de potentie van aardwarmte als duurzame energiebron in kaart te brengen.

Aardwarmte komt uit grote diepte. Deze warmte wordt in de vorm van warm water omhoog gepompt. De warmte wordt uit het water gehaald om woningen, gebouwen of kassen te verwarmen, waarna het afgekoelde water weer teruggaat in de aardlaag waar het vandaan kwam, waardoor geen verzakkingen kunnen ontstaan. In de ondergrond warmt het water weer op.

Voor de proefboring slaan Energie Beheer Nederland (EBN), de gemeenten in de regio Amstelland en provincie Noord-Holland de handen ineen.

Samenstelling ondergrond

Door een proefgebied nauwkeurig te kiezen, kan de boring inzicht geven in de samenstelling van de ondergrond in een veel groter gebied. “In 2050 willen we in Noord-Holland klimaatneutraal zijn en geen CO² meer uitstoten. We moeten daarom zo snel mogelijk van het gas af.

Het is prachtig dat nu wordt onderzocht of we rond Amsterdam, dat een enorme warmtebehoefte heeft, mogelijk gebruik kunnen maken van de vrijwel onuitputtelijke warmte uit de aarde. Op die manier zouden we een belangrijke duurzame bijdrage kunnen leveren aan het verwarmen van huizen en gebouwen in ons gebied,” zegt gedeputeerde Klimaat&Energie van de provincie Noord-Holland Edward Stigter.

“De overgang naar duurzame warmtebronnen is een enorme klus. We moeten alles op alles zetten om die klus te klaren en ook nieuwe bronnen zoals aardwarmte serieus onderzoeken. Op die manier kunnen we met elkaar bijdragen aan de warmtetransitie.”

Tien boringen

EBN gaat tien onderzoekboringen uitvoeren, verspreid over het land. De onderzoekboringen zijn bedoeld om meer kennis op te doen over de ondergrond en daarmee over de potentie voor aardwarmte in het gebied waar de boringen worden uitgevoerd.

Timme van Melle van EBN: “De kennis die we met deze onderzoekboring ophalen is van groot belang om de mogelijkheden van aardwarmte goed in kaart te kunnen brengen. Warm water is overal in de ondergrond aanwezig, maar je kunt het niet overal uit de ondergrond halen. Wij bieden een blik op de ondergrond waardoor dit wel duidelijk wordt.”

Aanvullend onderzoek

Na deze onderzoekboring is er zeer waarschijnlijk nog aanvullend onderzoek nodig op specifieke locaties. Het is de bedoeling dat gemeenten hierin het voortouw nemen. De ‘Handreiking aardwarmtebeleid gemeenten MRA’ helpt de 31 gemeenten in de Metropool Regio Amsterdam hierbij. Deze gemeenten liggen gedeeltelijk ook in Flevoland.

Omdat een gebied dat mogelijk aardwarmte oplevert zich niet beperkt tot gemeentegrenzen, moeten gemeenten bijvoorbeeld over hun eigen grenzen heen kunnen kijken. De provincie Noord-Holland ondersteunt gemeenten daarbij.

Lees ook: Aardwarmte in Nederland in cijfers

Advertisment ad adsense adlogger