Aardwarmte Nederland in cijfers

Aardwarmte (geothermie) in Nederland in cijfers

De potentie van aardwarmte (geothermie) is groot, maar de productie van aardwarmte bleef afgelopen jaar nagenoeg gelijk aan het jaar daarvoor. Er werd in 2021 6,4 PJ (PetaJoule) warmte geproduceerd en in 6,2 PJ in 2020. Geothermie Nederland berichtte hieromtrent onlangs en vraagt om extra aandacht en actie van politiek en overheid.

“Ongeveer 25 procent van de Nederlandse warmtevraag kan in de toekomst duurzaam ingevuld worden door geothermie”

Bepleiten

Er is maar een handvol projecten bijgekomen dat warmte produceert ten opzichte van 2020. 19 nieuwe projecten hebben een SDE-subsidie en willen nog tot productie komen. Voor het merendeel van deze projecten is het nog onzeker of zij tijdig van de grond zullen komen. Zij hebben te maken met vertraagde vergunningverlening of de warmtevraag in de gebouwde omgeving is nog complex.

Geothermie Nederland pleit daarom voor een verlenging van de realisatietermijn van de SDE voor geothermie naar zes jaar om te voorkomen dat goede, duurzame projecten niet gerealiseerd worden. In totaal zijn er nog circa 70 projecten die de komende jaren willen starten, mits subsidie, vergunningen en warmtevraag tijdig worden geregeld.

(Lees verder onder de afbeelding.)

Aardwarmte (geothermie) in Nederland in cijfers, bron Geothermie Nederland

Infographic: Geothermie Nederland.

Actie nodig

Hans Bolscher, voorzitter Geothermie Nederland: “Er is actie van de overheid en politiek nodig om die projecten die nog steeds in ontwikkeling zijn ook daadwerkelijk van de grond te krijgen. De sector staat klaar voor een sterke groei maar de afgelopen twee jaar zijn er geen SDE-subsidies voor geothermie verstrekt. Tientallen projecten staan klaar als het beter gaat met vergunningen en subsidies.”

Hij verteld verder: “Ongeveer 25 procent van de hele Nederlandse warmtevraag kan in de toekomst duurzaam ingevuld worden door geothermie, in de glastuinbouw zelfs voor meer dan 50 procent. Gelukkig krijgen we vanuit de politiek volop steun – wat blijkt uit de moties en amendementen die zijn ingediend bij de wijziging van de Mijnbouwwet – en roepen politici de staatssecretaris en minister op om geothermie op verschillende manieren te steunen. Maar de overheid moet echt versnellen om die potentie voor duurzame warmte – juist nu – te kunnen realiseren.”

Geothermie als alternatief

Het gebruik van aardwarmte levert op dit moment een besparing op van meer dan 181 miljoen m3 aardgas per jaar. Dit staat gelijk aan het gebruik aan aardgas voor een stad met de omvang van Eindhoven. Dat betekent alles bij elkaar dus nu al een aanzienlijke besparing van de CO2-uitstoot. Deze eerste initiatieven hebben een stevige basis gelegd om verder op te schalen. Er zijn veel meer putten op veel meer plaatsen nodig om de ambities uit het Klimaatakkoord te realiseren. Hiermee worden we ook snel minder afhankelijk van aardgas.

Info

Meer informatie over aardwarmte op de site van Geothermie Nederland.

Advertisment ad adsense adlogger